2 min

Update Obligaties: hoop en vrees

De verrassende terugkeer naar een ‘traditionelere’ regering in Italië werd beloond met een sterke opvering van Italiaanse obligaties. Dat maakt wel duidelijk hoezeer de belegger een normalisatie van de internationale politiek zou waarderen.
Update Obligaties: hoop en vrees
Update Obligaties: hoop en vrees

Italië was helaas de uitzondering: de geopolitieke spanningen namen verder alleen maar toe. De G7-top van afgelopen weekend had natuurlijk nog erger gekund, maar er is weinig beweging gekomen in de onzekerheid die langzamerhand een toenemend deel van de wereldeconomie afknijpt. Dat geldt in het bijzonder voor de productiesector; die staat relatief gezien behoorlijk bloot aan de internationale handel. Het handelsconflict tussen de VS en China wordt meer en meer een handelsoorlog, de Franse president Macron kreeg het aan de stok met Bolsonaro uit Brazilië en Boris Johnson zette een verdere stap in de richting van een harde Brexit met de aankondiging dat het Britse parlement naar huis wordt gestuurd tot vijf parlementsdagen voor de deadline van 31 oktober.

De markten worden al meer heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Hoop vooral dat de centrale banken met beleidsverruiming voortvarend ingrijpen. Uit de lagere rente op Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) blijkt dat de markt vooruitloopt op een serie renteverlagingen ter ondersteuning van de economie en de financiële markten. De rente op 10-jaars Amerikaanse Treasuries is al onder 1,5% gedaald en die op 10-jaars Duitse Bunds ligt nu onder -0,7%. Hoewel de toekomstige renteverlagingen nu grotendeels in de koers verwerkt lijken te zijn, is het risico van een economische neergang en recessie minder duidelijk meegenomen (die door die renteverlagingen zouden moeten worden opgevangen). Ons advies is dan ook om het aandeel risicovollere obligaties in de portefeuille te verlagen (bijvoorbeeld de schulden uit de opkomende landen, oftewel EMD) en om winst te nemen op de uitstekende ontwikkeling tot nu toe dit jaar. Die terreinwinst wordt mogelijk aangetast door grotere risicopremies (risk spreads) in een verslechterend economisch klimaat. We adviseren nog altijd terughoudendheid ten aanzien van high-yield obligaties. Die zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder.

We voorzien een versoepeling door de centrale banken die nog verder gaat dan eerder al verwacht. De ECB zou meer obligaties kunnen opkopen dan men nu denkt, waardoor de obligatierente nog lager wordt. Een lagere obligatierente betekent een hogere obligatiekoers, dus zelfs met een negatieve yield kan het rendement voorlopig nog even gunstig uitvallen. Obligaties met een langere looptijd zijn gevoeliger voor een lagere rente en dus interessanter als belegging, vooral als risicovolle beleggingen tegenvallen. Wij adviseren dan ook om langlopend papier te kopen (verhoging duratie) maar met weinig of geen kredietrisico, gezien het risico op een recessie in Europa toeneemt. Overheidsgerelateerde obligaties hebben nog altijd een interessante risicopremie tot wel 0,5%. Ook gedekte leningen en staatsleningen uit Spanje, Frankrijk en Ierland zijn het overwegen waard. Inflatiegerelateerde obligatieleningen zijn en blijven historisch zeer goedkoop, maar worden minder interessant nu het inflatierisico steeds verder de toekomst in verdwijnt.

Chris Huys
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.