2 min

Update obligaties: hoe nu verder?

Via inkoopprogramma’s pompen de centrale banken over de hele wereld enorme hoeveelheden kapitaal in de obligatiemarkten. Met als gevolg dat de obligatiekoersen stijgen. Dat leidt tot lagere obligatierente en lagere risicopremies (de obligatierente ontwikkelt zich tegengesteld aan de obligatiekoers).

Samengevat

  • Het huidige marktklimaat zorgt voor de nodige uitdagingen voor obligatiebeleggers
Update obligaties: hoe nu verder?
Update obligaties: hoe nu verder?

Het doel van die centrale banken is om de rente op een niveau te krijgen dat de economische groei en inflatie bevordert. De centrale banken kopen dat papier niet alleen op de primaire markt (dat wil zeggen, direct van de uitgevende instelling), maar ook op de secundaire markt, waar beleggers obligaties van en aan elkaar (ver)kopen. Het gevolg is dat het voor beleggers op de obligatiemarkt een stuk drukker is geworden. Omdat de centrale banken grote hoeveelheden obligaties opkopen, blijft er minder over voor beleggers. Die zien zich uiteindelijk gedwongen uit te wijken naar risicovollere markten: door gebrek aan beschikbaar papier en de daling van de rente gaan ze elders op zoek naar rente.

Intussen stimuleren diverse overheden de economie. Die steunmaatregelen bekostigen ze met gigantische hoeveelheden kapitaal die ze van beleggers lenen. Dat leidt tot een toename van de omvang van de obligatiemarkt en stuwt de rente op. En daarmee compenseren ze tot op zekere hoogte de inkoopinitiatieven van de centrale banken.

Bij elkaar is dat de reden dat de rente op 10-jaars Duitse Bunds niet is veranderd sinds vlak vóór de coronacrisis. Dat contrasteert sterk met de rente op 10-jaars Amerikaans overheidspapier (‘Treasuries’), dat tegen 1,8% het jaar inging en zich nu op 0,6% bevindt. Onder de huidige marktomstandigheden lijkt de Amerikaanse Fed beter in het beheersen van de rente dan de ECB.

Vanuit het perspectief van de obligatiebelegger - die op zoek is naar zowel veiligheid als rendement - zorgt het huidige marktklimaat voor de nodige uitdagingen. Allereerst is het lastig om een interessante rente te vinden. Voor een heel groot deel van de obligatiemarkt zijn de rentes negatief. Een belegger die koopt om aan te houden (‘buy-and-hold’) moet voor die rente op zoek naar een riskanter deel van de markt. Minder veilige obligatiesectoren die toch in het inkoopprogramma van de centrale banken voorkomen, zijn in dat opzicht een goede kandidaat. Om die reden hanteren wij een overweging van investment-grade bedrijfsobligaties en in mindere mate ook van obligaties uit de periferie van de eurozone, zoals die uit Spanje. De risicopremies op bedrijfsobligaties en Spaans overheidspapier liggen nog altijd iets hoger dan in de periode vóór corona.

Voor rente in de veiligste obligatiemarkten is tegenwoordig een rentedaling nodig – en timing. Dat kan nog wel eens lastig zijn. Ter illustratie: een belegger die op een dalende rente hoopte en na de uitbraak van corona in Duitse Bunds is gestapt, zou tot op de dag van vandaag geen rendement hebben gerealiseerd. Dan dient zich meteen een interessante vraag aan: werkt zo’n strategie nog wel in de markt voor Treasuries?

Willem Bouwman
Investment Communicatons
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.