1 min

Update obligaties: Het volgende hoofdstuk?

Nu de meeste landen in West-Europa voorbij de piek van de uitbraak van het coronavirus zijn, verschuift de focus naar het proces van voorzichtig heropenen van de economieën. In de VS wordt dat op grond van de federale grondwet per staat besloten.

Samengevat

  • Overgangsfase voor Amerikaanse economie
  • Wij handhaven daarom onze overwogen positie in zowel investmentgrade bedrijfsobligaties als in schulden uit de opkomende landen (EMD)
Update obligaties: Het volgende hoofdstuk?
Update obligaties: Het volgende hoofdstuk?

Doordat dit in de VS per staat plaats zal vinden zullen de economische cijfers een vertekend beeld van de Amerikaanse economie als geheel kunnen geven. De komende weken moeten dan ook vooral als overgangsfase worden gezien. Desondanks zouden risicobeleggingen het goed kunnen doen omdat we naar het einde van de lockdown-periode toe gaan. Uiteraard wel op voorwaarde dat de verspreiding van het virus wordt ingeperkt. Wij handhaven daarom onze overwogen positie in zowel investmentgrade bedrijfsobligaties als in schulden uit de opkomende landen (EMD). Die laatste categorie heeft nu al de helft van de door het virus veroorzaakte verliezen goedgemaakt.

Op het moment dat het einde van de lockdown-periode in zicht komt zal de belegger de aandacht waarschijnlijk verleggen. Beleggers zullen zich mogelijk afvragen of de door overheden en centrale banken genomen monetaire- en begrotingsmaatregelen om de economische gevolgen van het virus te lijf te gaan geheel of gedeeltelijk kunnen worden ingetrokken. Technisch gezien is het makkelijker om fiscale beleidsmaatregelen terug te draaien. Lastiger wordt het met het monetaire beleid omdat daar risico’s aan verbonden zijn. Dit kan voor reputatierisico voor de centrale banken zorgen maar brengt ook het risico met zich mee dat de obligatierente tot een ongewenst hoog niveau stijgt. Centrale banken en overheden hebben er geen belang bij om die obligatierente omhoog te zien schieten dan wel met een nieuwe schuldencrisis te maken te krijgen.

De volgende stap waar marktpartijen al op vooruitlopen is dat het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), de ontwikkeling van de rentecurve gaat beheersen àla de Bank of Japan (BoJ). Dit door de rente op Amerikaans staatspapier (‘Treasuries’) dan wel een deel van de rentecurve vast te zetten. Een dergelijke aankondiging kan al worden gedaan voordat de Amerikaanse economie echt van de coronacrisis herstelt. Als gevolg daarvan kan de rente op staatsobligaties vooralsnog zijwaarts blijven bewegen in een wat bredere bandbreedte van 0,50% - 1,0%. ‘Don’t fight the Fed!’ is een bekende uitspraak en wij verwachten dan ook dat de obligatierente langer (kunstmatig) laag blijft.

Fidel Kasikci
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.