2 min

Update Obligaties: Geenszins rustig

Voor de obligatiemarkten (en voor alle andere financiële markten) staat er veel op het spel bij de G20-top van dit weekend, waar de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump ongetwijfeld over het handelsconflict zullen spreken.
Update Obligaties: Geenszins rustig
Update Obligaties: Geenszins rustig

De meeste beleggers gaan ervan uit dat de uitkomst weinig duidelijkheid zal bieden over het verdwijnen dan wel opnieuw oplaaien van de onenigheid. Een eventuele andere, tastbare uitkomst kan ofwel rekenen op applaus ofwel op hoon.

Waarom is de uitkomst van deze handelstwist zo belangrijk? Uit de harde macrocijfers blijkt dat de plotselinge toename van de spanningen de internationale vertrouwensindicatoren hard raakt. Die indicatoren voorspellen (doorgaans tamelijk precies) hoe de economie zich op de wat langere termijn ontwikkelt.

Betekent dit dat ons deze zomer slechte economische cijfers te wachten staan? Waarschijnlijk wel, maar de vraag is in hoeverre de obligatiemarkten daar last van hebben. De afgelopen weken hebben we de centrale banken hun vuurkracht in stelling zien brengen om een eventuele economische neergang tegen te gaan. De Amerikaanse Fed staat op het punt om de rente te verlagen. Ook de ECB kan diezelfde weg inslaan en misschien zelfs ook het verruimingsprogramma weer aanzwengelen. Het probleem voor de obligatiemarkten in euro’s is dat de obligatierente nu al zeer negatief is. Schuilen in deze ‘risicoloze’ markt is daardoor op zichzelf al riskant: als de rente niet omlaaggaat, maakt de belegger gegarandeerd verlies.

De meeste beleggers in vastrentende waarden kiezen daarom voor riskanter papier, zoals bedrijfsobligaties of staatsobligaties uit de periferie van de eurozone. Daarmee valt nog een beetje positief rendement te verdienen, maar er bestaat wel een risico van een totale leegloop als de markten het vertrouwen verliezen. De aankoop van riskantere obligaties is op dit moment gebaseerd op de aanname dat de centrale banken de obligatiebelegger opnieuw van een negatief rendement kunnen redden. De obligatiemarkten hebben de afgelopen maand en tot nu toe dit jaar een aardig rendement opgeleverd, maar de vraag is of dat zo blijft.

We weten bij een obligatie natuurlijk al wat de obligatiehouder aan cashflow kan verwachten als hij het papier tot het einde van de looptijd aanhoudt. Kan die belegger in de periode daarvoor verkopen en meer opstrijken dan hij anders zou hebben verdiend (omdat de rente of de risicopremies (credit spreads) omlaaggaan) dan wordt er in een latere fase minder binnengehaald. De opbrengst wordt dus de facto naar voren gehaald. Het is jammer maar waar: de obligatiemarkten worden minder interessant als de rente en de risicopremies blijven dalen.

Willem Bouwman
Investment Communicatons
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.