Beleggen 8 februari 2019

Update Obligaties: Geeft China de doorslag?

De rente op staatsobligaties in de kernlanden daalt sinds de zomer van 2018. Dat kan te maken hebben met de wereldwijd synchrone lage groei. De rentes kunnen daardoor voorlopig op het huidige lage niveau blijven hangen: op tienjaars Amerikaanse Treasuries rond 2,70% en op tienjaars Bunds op 0,13%.

Risicovollere obligaties hebben daarentegen te maken met meer volatiliteit, vooral in het laatste kwartaal van 2018, maar beginnen nu te herstellen. Het sentiment laat echter zien dat het vertrouwen nog steeds minder is dan een jaar geleden. Dat de vaart er een beetje uit lijkt, maakt beleggers nerveus, zeker omdat de winstgevendheid bij de bedrijven minder indrukwekkend is dan voorheen en omdat de schuldposities nog fors zijn. Wij handhaven onze voorkeur voor investmentgrade bedrijfsobligaties ten opzichte van high-yield obligaties.

In dit klimaat kan China de doorslag geven: de economische vooruitzichten van het land zijn redelijk ondoorzichtig. De economie vertraagt en naar het zich laat aanzien, kan die vertraging verder doorzetten. China komt volgende week met de januaricijfers voor de handel en financiering. Beide moeten wat meer inzicht geven in de economische stand van zaken en het stimuleringsprogramma. De groeivertraging van China heeft effect op het grotere groeiplaatje. Niet duidelijk is wat het precieze effect wordt op de toch al afnemende groei in Europa en de rest van de wereld.

In de VS staat de volgende shutdown voor de deur, dit keer in de vorm van het schuldenplafond. Ook zijn er topbijeenkomsten gepland met China en Noord-Korea over de politieke agenda. In Europa concentreert de onzekerheid zich op Italië en de Brexit. Wat die eerste betreft, buigt Fitch zich op 22 februari over de creditrating van het land. Italië heeft op dit moment een BBB-rating, maar met ‘negative outlook’. De komende Europese parlementaire verkiezingen van mei kunnen leiden tot meer populisme in Brussel. Dat kan in de toekomst van invloed zijn op het beleid van de EU: de politieke agenda kan anders gaan uitpakken. De stemming onder beleggers is daardoor behoedzamer.

De belangrijkste factor voor het risicosentiment is de mate waarin de markten zich nog lekker voelen bij het monetaire beleid. De centrale banken zijn in de afgelopen weken wat terughoudender geworden ten opzichte van verdere verkrapping. Met een conjunctuurcyclus die wat soepeler verloopt en minder duiding over de toekomst geeft, wordt sentiment een belangrijke bepalende factor van de marktvolatiliteit.


Roel Barnhoorn

Auteur

Investment Communications