2 min

Update Obligaties: Game of QE

‘Winter is coming.’ Of toch nog ver weg? Bij sommige beleggers groeit de bezorgdheid over een eventuele recessie. Maar volgens anderen is een recessie nog ver weg en leidt een verdere verslechtering van de economische groei alleen maar tot meer stimuleringsmaatregelen door de centrale banken.

Samengevat

  • obligatierente
  • risicopremies (spreads) op bedrijfsobligaties
  • high-yield markt en opkomende markten
Update Obligaties: Game of QE
Update Obligaties: Game of QE

Deze onzekerheid zien we duidelijk terug in de rentebewegingen. Dat de obligatierente in september en de afgelopen week in de lift zat, duidt op hoop dat de geopolitieke dreigingen niet uit de hand lopen. Uit de daling van de obligatierente eind september valt juist de vrees af te lezen dat deze spanningen langzaam maar zeker de economische groei afknijpen. De handelsoorlog en de Brexit zijn duidelijk onzekere factoren, maar de reactie van de centrale banken lijkt vooralsnog een positief effect te hebben. Zelfs als de geopolitieke tegenwind in 2020 gaat liggen, hebben de meeste economieën nog de steun nodig die de centrale banken zijn gaan bieden. Dat gezegd hebbende: in een rustiger geopolitiek klimaat zou het wel waarschijnlijker zijn dat we te maken hebben met een correctie in het midden van de economische cyclus in plaats van een op handen zijnde wereldwijde recessie. De obligatierente ontwikkelt zich vooralsnog meer zijwaarts. Maar we denken dat we een herhaling van de recente laagtepunten zullen zien. Zwakke voorlopende economische indicatoren en een verdere monetaire versoepeling worden in 2020 waarschijnlijk dominante factoren.

De risicopremies (spreads) op bedrijfsobligaties met een investment-grade kredietbeoordeling bewegen zich al sinds medio augustus binnen nauwe bandbreedtes, waarmee bedrijfsobligaties het verloop van Duitse Bunds volgen. De ECB gaat in november weer van start met steunaankopen (ook wel QE of kwantitatieve verruiming genoemd), maar voor een geringer maandelijks bedrag dan wij hadden ingeschat. Wel heeft de centrale bank toegezegd de steunaankopen te blijven voortzetten tot de inflatie eindelijk het streefdoel bereikt. Volgens de ECB-beleidsmakers wordt dat niet eerder dan 2021. De steunaankopen leggen rechtstreeks een bodem onder de investment-grade obligaties die op het boodschappenlijstje van de ECB staan. Andere obligaties profiteren indirect mee.

In de high-yield markt en de opkomende markten hebben de (meer beweeglijke) risicopremies geprofiteerd van de recente hoop dat de geopolitieke spanningen zouden afnemen. Maar de zwakke ontwikkeling van de voorlopende indicatoren voor de dienstensector moet scherp in de gaten worden gehouden. De reden: zodra de zwakte in de productie zich naar andere sectoren uitbreidt (en dus ook de arbeidsmarkt aantast) zal de consumptie onder druk komen te staan. En een zwakkere consumptie werkt een tragere wereldwijde groei in de hand. De high-yield markten lijken nog altijd kwetsbaarder te zijn dan de opkomende markten, waar de voorlopende indicatoren de laatste tijd beginnen te verbeteren.

Willem Bouwman
Investment Communicatons
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.