2 min

Update Obligaties: focus weer op Fed

Na een teleurstellende eerste week van oktober voor wat betreft de economische cijfers (inkoopmanagersindex; PMI) richtte de markt zich de tweede week meer op de Amerikaanse Fed en de handelsoorlog.
Update Obligaties: focus weer op Fed
Update Obligaties: focus weer op Fed

Fed-voorzitter Jerome Powell liet bij een conferentie van bedrijfseconomen maar weinig los over eventuele nieuwe stimuleringsmaatregelen waartoe besloten zou kunnen worden tijdens de oktobervergadering van de Fed. Wel kondigde hij een uitbreiding aan van de inkoop van kortlopende staatsleningen (Treasury bills). Dat moet liquiditeitsproblemen voorkomen zoals die zich onlangs bij de zogenoemde de repo-rente voordeden (die schoot omhoog van rond de 2,25% naar 10%). (Een repo-overeenkomst is een soort kortetermijnfinanciering voor handelaren in staatsleningen.) Powell maakte ook duidelijk dat de Federal Reserve op dit moment geen omvangrijk verruimingsprogramma voor ogen heeft.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) werd, zoals verwacht, nauwelijks door het commentaar van Powell beïnvloed. De rente op 10-jaars Treasuries bevindt zich rond de 158 basispunten (bp), slechts 12 bp boven het laagste punt ooit. Uit de notulen van de septembervergadering van de Federal Reserve valt op te maken dat de meeste beleidsmakers bij de Fed de risico’s van een dalende economische groei op dit moment het belangrijkst vinden. Zwakkere cijfers voor de bedrijvigheid kunnen dan ook leiden tot verdere renteverlagingen, tenzij de inflatiecijfers zich beter ontwikkelen dan verwacht. De Fed hanteert een streefdoel voor de inflatie van 2%.

Wij verwachten dat de Fed in oktober de basisrente met 25 bp zal verlagen en dan nogmaals met 25 bp in december. De verlagingen zijn bedoeld om bedrijven te stimuleren te blijven investeren (en zo de economie te steunen). In Europa is de rente op staatspapier sinds begin oktober stabiel, zonder duidelijke richting. De rente op Duitse Bunds stagneert rond de -55 bp. Dat is ruim hoger dan het dieptepunt van eind augustus van -71 bp. Opvallend was dat Bunds na de publicatie van zwakke economische cijfers eerder in oktober niet de gebruikelijke rol van veilige haven vervulden.

Teleurstellende productiecijfers en de zorg over een economische groeivertraging vertalen zich naar oplopende risicopremies (spreads), in het bijzonder in de riskantere obligatiesegmenten. Amerikaanse high-yield obligaties zagen hun spread met 37 bp oplopen; de spread op Europees high-yield obligaties steeg met 33 bp. Dat is het hoogste niveau sinds medio augustus. Obligaties in de opkomende markten hielden beter stand: spreads aldaar bleven stabiel.

Het handelsoverleg tussen de VS en China wordt hervat, maar over de uitkomst valt weinig zinnigs te zeggen. In het huidige onzekere politieke klimaat (handelsoorlog, mogelijke ‘harde’ Brexit et cetera) en de vertraging van de wereldeconomie denken wij nog altijd dat ingrijpen door de centrale banken de economie kan ondersteunen en de economische cyclus kan verlengen. Uitgangspunt is dat de centrale banken de rente laag houden en dat in Europa de steunaankopen (kwantitatieve verruiming) in november worden hervat.

Wij handhaven een overwogen duratiepositie, waarbij langer lopende obligaties potentieel beter presteren dan obligaties met kortere looptijden (duratie: rentegevoeligheid). Ook hebben wij een voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties. Die moeten kunnen meeliften op de steunaankopen van de ECB. Verder prefereren we schulden uit de opkomende markten (EMD) boven high-yield obligaties. Een op ondersteuning van de economie gerichte houding van de Fed is gunstig voor posities in EMD. Hiermee zou de Amerikaanse dollar mogelijk kunnen verzwakken, wat deze EMD-posities ten goede kan komen. Wij vinden high-yield obligaties duur en zien op de middellange termijn slechts beperkt opwaarts potentieel (in euro’s of afgedekt naar de dollar).

Florian Bardy
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.