2 min

Update obligaties: Fed stelt vast niet teleur

De rente op staatsobligaties is de afgelopen maand beweeglijker geworden, in zowel de VS als Europa, maar bevindt zich per saldo nog op hetzelfde niveau. De risicopremies blijven ondertussen steeds verder afnemen, al verloopt dat trager dan een maand geleden.

Samengevat

  • Wat doen de obligatiemarkten?
Update obligaties: Fed stelt vast niet teleur
Update obligaties: Fed stelt vast niet teleur

Augustus kan nog wel eens de eerste maand worden sinds maart, dat het voor de obligatiebelegger lastig wordt positief rendement op de portefeuille te realiseren. Die beweeglijkheid laat enige onzekerheid zien over de manier waarop beleidsmakers de volgende fase van de pandemie aanpakken.

Uit de economische cijfers valt nog altijd meer ruis dan richting op te maken. Toonaangevende economische indicatoren zoals de PMI en de Duitse Ifo wijzen op een herstel. Wat echter ontbreekt is een betrouwbare indicatie van de kracht van dat herstel en hoever dat de komende maanden kan gaan.

De betrouwbaarheid van de economische cijfers wordt beter naarmate de economieën normaler worden, maar de aandacht van de belegger richt zich de komende maanden waarschijnlijk nog steeds op de beleidsmakers. Een nieuwe economische schok of duidelijke beleidsfouten kunnen de verdere verbetering van het beleggerssentiment in de weg zitten.

We zien de centrale banken niet gauw een beleidsfout begaan, en zeker niet de Europese Centrale Bank (ECB) of de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Fed-voorzitter Jay Powell bevestigde bij de jaarlijkse conferentie van centrale bankiers in Jackson Hole dat de Fed op koers ligt om de rente zeer lang laag te houden.

De uitbraak van het coronavirus heeft de zorgen over de inflatie versterkt en hoe die op de lange termijn weer op de rails te krijgen. De Fed is vastbesloten dat varkentje te wassen. De Fed wil het doen via de aankoop van grote hoeveelheden staatsobligaties. En dat betekent dat een nieuwe Amerikaanse regering zich de komende jaren grote overheidstekorten kan veroorloven.

Beleggers hadden gehoopt dat het aanhouden van Duitse Bunds en andere (staats)obligaties met een negatieve rente toch tenminste een buffer tegen de risico’s zou vormen: dit heeft in de coronaperiode vooralsnog teleurstellend uitgepakt. Tussen februari en eind augustus hebben Bunds vrijwel geen rendement opgeleverd. De ECB heeft de rente niet verlaagd. Dat is een duidelijk signaal dat de officiële rente met -0,50% zeer dicht langs de bodem schraapt. En dat maakt het zeer lastig voor de rente op Bunds om langdurig onder dat niveau te blijven zitten.

Ook de Fed kan de rente niet veel verder verlagen, al kan de Amerikaanse rentecurve in het lange segment (zeg maar obligaties met een looptijd van 10 jaar of langer) mogelijk nog wat verder aansluiten bij de renteniveaus in Europa en Japan. De Amerikaanse beleidsrente bevindt zich al rond de nul, maar de lange rentes noteren nog ruim 1% hoger. Bij verdere economische tegenvallers kan de Fed zelfs overwegen de rente op negatief te zetten.

Kortom, de Fed heeft nog wat manoeuvreerruimte voor wat betreft de Amerikaanse rente, al is die eerder dit jaar duidelijk grotendeels opgebruikt. De Europese belegger kan overwegen ook van die bescherming gebruik te maken (mits het valutarisico is afgedekt), zeker als de Amerikaanse obligatierente de komende paar maanden toeneemt (gezien de komende periode van relatief hoge politieke en economische onzekerheid). De kans is gering dat de Fed de markten op de korte termijn teleurstelt.

Chris Huys
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.