2 min

Update obligaties: Fed maakt balans op

Na de publicatie van de notulen van de recente Fed-vergadering (waarin een stevige toon werd aangeslagen) lijkt een eerste renteverhoging in maart een voldongen feit. Eén en ander was aanleiding voor een aanzwellende discussie over de precieze timing en omvang van de balansverkleining door de Fed.

Samengevat

  • Amerikaanse rente sinds begin 2022 gestegen met meer dan 30 basispunten
  • Rente op toonaangevende obligaties maakt veelal een pas op de plaats
  • Volatiliteit van obligaties in periferie eurozone blijft mogelijk hoog
  • Markt voor bedrijfsobligaties blijft sterk
Update obligaties: Fed maakt balans op
Update obligaties: Fed maakt balans op

Het voornemen om de balans te verkleinen was eind vorige maand al door een aantal Fed-leden aangezwengeld en beïnvloedt de reële Amerikaanse rente (gecorrigeerd voor inflatie). Die is sinds het begin van het jaar met meer dan 30 basispunten gestegen. De stevige uitspraken vanuit het kamp van de Fed hebben ook een stempel gedrukt op de opkomende markten. Daar kregen de koersen van langlopende obligaties het hard te verduren, vooral vanwege de volatiliteit (beweeglijkheid) op de markt voor Amerikaanse Treasuries. Toch lijkt het erop dat veel marktpartijen de omvang van de door de Fed geplande verkrappingsmaatregelen nog altijd onderschatten. De balansverkleining door de Fed start naar verwachting na de eerste of tweede renteverhoging van dit jaar.

Die balansverkleining kan de reële rente en daarmee ook de risicovollere beleggingssegmenten onder druk zetten. De geschiedenis leert dat het vooruitzicht van een beleidsverkrapping in combinatie met een afbouw van de balans (zoals in het vierde kwartaal van 2018) nu al aanleiding kan zijn voor nervositeit onder beleggers. Vooralsnog lijken technische indicatoren wat te ver doorgeschoten te zijn, al geldt dat meer voor de rente op Duitse Bunds dan op Amerikaanse Treasuries. Het gevolg is waarschijnlijk dat de rente op toonaangevende obligaties veelal een pas op de plaats maakt, voordat de verhoogde niveaus van eerder dit jaar opnieuw worden getest.

In de eurozone is sinds het einde van het derde kwartaal van 2021 de spread (risicopremie) tussen 10-jaars Italiaanse staatsleningen en Duitse staatsobligaties met ruim 30 basispunten gegroeid. Die spread bevindt zich op dit moment rond de 130 basispunten en blijft op dat verhoogde niveau hangen.

Op 24 januari start in de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden het verkiezingsproces voor de vervanging van zittend president Sergio Mattarella. In een serie stemronden wordt in het geheim gestemd totdat één kandidaat de vereiste meerderheid bereikt. Mario Draghi heeft klaarblijkelijk aangegeven geïnteresseerd te zijn in de functie, wat weer aanleiding kan zijn voor zorgen over eventuele nieuwe verkiezingen. Maar echte duidelijkheid over de kandidaten is er nog niet, waardoor de spreads de speelbal van speculatie blijven. Hierdoor, in combinatie met een steviger toon van de Europese Centrale Bank (ECB) en de start van het verkrappingsproces van de Fed, blijft de volatiliteit van obligaties in de periferie van de eurozone mogelijk hoog. De verkiezingen in Portugal aan het eind van de maand zullen waarschijnlijk niet leiden tot onrust op de Europese obligatiemarkten. Ondertussen blijft de markt voor bedrijfsobligaties nog altijd sterk. Er worden veel nieuwe bedrijfsobligaties uitgegeven en er vallen interessante voordelen te behalen op deze nieuwe uitgiften, in de vorm van kortingen die ook wel ‘new issue concessions’ worden genoemd.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.