2 min

Update obligaties: Fed houdt koers

Tijdens de meest recente vergadering van de Federal Reserve (Fed) signaleerde voorzitter Jerome Powell dat de Amerikaanse inflatie hoger en langduriger zou kunnen blijken dan in eerste instantie werd voorzien. Maar Powell herhaalde dat de Fed de inflatiestijging nog altijd beschouwd als tijdelijk.

Samengevat

  • Amerikaanse inflatie mogelijke hoger en langduriger
  • Powell beschouwd stijging als tijdelijk
  • Positieve ontwikkeling bedrijfsobligaties
Update obligaties: Fed houdt koers
Update obligaties: Fed houdt koers

Volgens de in juni gepubliceerde prognoses, die in september worden bijgesteld, verwacht de Fed dit jaar een inflatie van 3,4%, met een stabilisatie op 2,1% in 2022 en 2,2% in 2023. Overigens voorspelt ook het Internationaal Monetair Fonds een licht hogere inflatie. Powell benadrukte dat de Fed ervoor zou zorgen dat de inflatie rond het streefniveau van 2% blijft. Maar vanuit de Fed werd niets losgelaten over een tijdpad voor de verkrapping van het monetaire beleid. De centrale bank maakte duidelijk dat de recente sterke toename van de prijzen niet tot overhaaste besluiten zou leiden; de doelstellingen van de Fed blijven volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit. Dit was min of meer wat de markten al hadden verwacht en er was dan ook geen effect op de 10-jaars rente op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries). Die bleef stabiel op circa 1,25%.

Doordat de zorg over de inflatie de afgelopen weken wat op de achtergrond was geraakt, hebben de Europese en Amerikaanse markten voor bedrijfsobligaties een rustige en positieve ontwikkeling doorgemaakt. Kwalitatief hoogwaardige bedrijfsobligaties (investment-grade) en obligaties met langere looptijden deden het daarbij het best.

Wel waren er zorgen over schulden uit opkomende markten (emerging market debt; EMD). Dat kwam door de recente druk op de Chinese aandelenmarkten, waar de toezichthouders hard aan de teugels trokken in sectoren van de nieuwe economie. Beleggers raakten bezorgd en een verkoopgolf volgde. In de lokale markt voor bedrijfsobligaties had het hardhandige optreden van de Chinese autoriteiten vooral een negatief effect op de meest kwetsbare high-yield bedrijven in China (ook vanwege issues waar deze bedrijven zelf mee worstelen) en in delen van Azië. Om de situatie weer onder controle te krijgen en de markten gerust te stellen, belegden Chinese toezichthouders woensdagavond snel een bijeenkomst met het management van de grote zakenbanken. Chinese staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar bleven redelijk stabiel, zonder tekenen van een nerveuze marktreactie. De Volksbank van China (de Chinese centrale bank) heeft onlangs ook de reserveverplichtingen voor banken verlaagd, met als doel liquiditeit in de economie te pompen, vooral voor kleinere banken en bedrijven. Vanuit beleggingsperspectief zien wij geen reden om op dit moment onze strategie te wijzigen. We verwachten op de korte termijn geen aanzienlijke onrust die zou kunnen overslaan naar andere opkomende of ontwikkelde economieën.

Voor wat betreft onze allocatie naar kwalitatief hoogwaardige obligatiesegmenten: gezien de enorme ondersteuning door de begrotingsstimulering en het monetaire beleid, handhaven we onze lichte overweging van staatsobligaties uit de Europese periferie. Ook houden we vast aan onze veel sterkere overweging van Europese bedrijfsobligaties, waaronder een beperkte positie in achtergestelde bedrijfsleningen. Binnen de allocatie naar riskantere obligatiesegmenten die een hoger potentieel rendement bieden, blijven we positief over EMD en high yield.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.