2 min

Update Obligaties: Fed afwachtend

De Fed-notulen van de beleidsvergadering van april/mei zijn afgelopen woensdag vrijgegeven. Er werd daarin nog altijd om geduld gevraagd. We concluderen daaruit dat de Amerikaanse Fed pas op de plaats maakt.

Samengevat

  • Solide groei
  • Opnieuw opgelaaide handelsspanningen
Update Obligaties: Fed afwachtend
Update Obligaties: Fed afwachtend

In die notulen valt ook te lezen dat de Fed de groei als ‘solide’ inschat, maar wel een matiging van de bestedingen van huishoudens signaleert. We hebben onze verwachtingen voor de Fed ongewijzigd gelaten: één renteverhoging eind 2020. Aan de risicokant werd in de notulen een groeiende zorg geuit over de schuldpositie van de bedrijven.

De markten werden deze week gedomineerd door de opnieuw opgelaaide handelsspanningen. In de diverse enquêtes zal steeds meer worden gekeken naar de mate waarin de recente ontwikkelingen doorwerken in onzekerheid in het bedrijfsleven. Niet duidelijk is of er genoeg tijd is om dit al in de komende onderzoeken voor mei terug te zien.

Op de vastrentende markten in de opkomende landen tekent zich vooralsnog geen scherpe reactie af. Op lokaal niveau was er in de opkomende markten al voor de omslag in de onderhandelingen sprake van enige zwakte. Dat was te wijten aan factoren die ook in het tweede kwartaal van 2018 de kop opstaken, zoals de zwakte in specifieke landen en de sterkere Amerikaanse dollar. Als gevolg van de sterkere groei in Amerika ten opzichte van de rest van de wereld trok de dollar aan. We hadden onze positie in lokale valuta’s al eerder verkocht en de opbrengst in een positie in EMD in harde valuta’s gestoken, zowel in overheidspapier als in bedrijfsobligaties. Obligaties in de opkomende markten tonen iets meer veerkracht dan high-yield bedrijfsobligaties.

Tienjaars Duitse Bunds noteren op dit moment een rendement van circa -0,1% en maken een zijwaartse beweging. Door de nieuwe opleving van de handelsspanningen tussen de VS en China liepen de risicopremies in eerste instantie op, maar deze stabiliseerden kort daarna. De risicomarkten zijn weliswaar iets verzwakt, maar dat is wel vanaf het hoogste niveau van het jaar (en na een forse koersrally). Onze inschatting van de risico-rendementsverhouding is iets genuanceerder, zeker met het oog op de macro-economische ontwikkelingen en de meer ondersteunende opstelling van de centrale banken. We voorzien daarom nog geen omslag.

Tienjarige Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) zagen een test van het dieptepunt op 2,30% duidelijk niet zitten. Dat technische rendementsniveau is vrij sterk. Daar doorheen breken en vervolgens naar het laagtepunt van 2,04% van september 2017 doorstoten, vereist een sterke ‘risk-off’ stemming in de markt.

Na de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal was er enige verzwakking van de balans te zien bij bedrijven met een investment-grade rating (BBB en hoger). Sectoren die dieper in de schulden zitten (consumenten, gezondheidszorg en telecom, media & technologie (TMT)) noteerden daarentegen een stabielere resultaatontwikkeling (bijvoorbeeld een relatief sterke rentedekking).

Roel Barnhoorn
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.