5 min

Update Obligaties: En alweer de 3% voorbij

Amerikaanse tienjaarsobligaties (‘Treasuries’) zijn ook de afgelopen week weer door de psychologische grens van 3% heengegaan. Deze keer was de doorbraak overtuigender en stegen Treasuries zelfs door tot boven de 3,1%.
Update Obligaties: En alweer de 3% voorbij
Update Obligaties: En alweer de 3% voorbij

Amerikaanse tienjaarsobligaties (‘Treasuries’) zijn ook de afgelopen week weer door de psychologische grens van 3% heengegaan. Deze keer was de doorbraak overtuigender en stegen Treasuries zelfs door tot boven de 3,1%.

De Amerikaanse economie lijkt sinds het begin van het tweede kwartaal weer aan vaart te winnen. In Europa ontbreken deze signalen daarentegen nog helemaal. De recente cijfers voor de kerninflatie waren zwak, in het bijzonder in Europa. Door de handelsspanningen en de Amerikaanse exit uit de Iran-deal stijgt de olieprijs – een signaal van verkrapping voor beleidsmakers. Per saldo lijkt een aanhoudende sterke stijging van de obligatierendementen echter onwaarschijnlijk. Wij voorzien namelijk dat de Amerikaanse Fed medio 2019 wel klaar zal zijn met de renteverhogingen (op een niveau van 3%).

Van de Europese Centrale Bank (ECB) verwachten we op de korte termijn geen belangrijke ingrepen, zeker niet zolang de economische cijfers tegenvallen. Ook het oplopende renteverschil in de Europese periferie kan de ECB terughoudend maken. In Italië zijn de populistische partijen Lega Nord en M5S dicht bij een regeerakkoord. Dat akkoord voorziet in een vlaktaks van 15%, een gegarandeerd basisinkomen en een verlaging van de pensioenleeftijd. De spreads (risicopremies) liepen verder op tot boven het niveau vóór de verkiezingen. De aanleiding: geruchten dat de partijen op enig moment in de onderhandelingen hebben gesproken over een plan om Italiaanse overheidsobligaties op de balans van de ECB af te schrijven. Hoewel dat soort plannen geen schijn van kans maakt, zou de Italiaanse politiek er goed aan doen de verhalen direct in de kiem te smoren om zo nog meer schade te voorkomen. We hebben ons streefdoel voor het rendementsverschil tussen Italiaans en Duits tienjaarspapier aangepast naar 160 basispunten (bp) eind 2018. Het extra rendement op Italiaanse obligaties is echter voldoende om 20 à 30 bp aan oplopende spreads in een jaar op te vangen en het dan nog steeds beter te doen dan Duitse Bunds.

De risicopremie op schulden uit de opkomende landen (EMD) liep op door een combinatie van een sterkere Amerikaanse dollar, geopolitieke spanningen en specifieke problemen in diverse landen in de opkomende markten. Deze ontwikkeling is mogelijk nog niet afgelopen, maar laat zich toch eerder aanzien als een instapkans dan als een structurele ontwikkeling. De fundamentele omstandigheden blijven namelijk sterk.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.