Beleggen 15 februari 2019

Update Obligaties: EMD doet het goed

De obligatierente kan de komende weken laag blijven. Diverse (geo)politieke factoren staan nog altijd op het netvlies van de belegger en tasten het vertrouwen aan. De rente op 10-jaars Duitse Bunds kan op de korte termijn tussen de nul en 30 basispunten liggen, afhankelijk van de risicobereidheid.

Factoren waardoor het algemene beeld op korte termijn zou kunnen omslaan, zou een positieve uitkomst van het handelsconflict tussen China en de VS kunnen zijn of het vermijden van een harde Brexit. De obligatiemarkten verwachten de komende maand geen beweging in het monetaire beleid van de Amerikaanse Fed of de ECB. De belangrijkste richtingbepalers zijn dus het handelsconflict en Brexit. Over vervroegde verkiezingen in Italië gaan geruchten. Maar de huidige minderheidsregering in Spanje heeft onlangs het onderspit gedolven over de begroting voor 2019 en zal vrijwel zeker nog voor de Europese parlementsverkiezingen (eind mei) vervroegde verkiezingen houden. Vanuit de obligatiemarkten is daarop niet overdreven gereageerd. Spanje is economisch gezond en geen van de drie belangrijkste partijen steunt het populisme.

Terwijl de economieën van de opkomende markten sinds het begin van het jaar aardig wat meewind hadden, worstelen de ontwikkelde markten met dezelfde punten als vorig jaar, namelijk Brexit, de gele hesjes in Frankrijk en de slechtere groeivooruitzichten in Italië en Duitsland. In vergelijking met de ontwikkelde economieën hebben de opkomende markten in januari sterk gepresteerd. Lokale obligaties trokken meer beleggers, doordat de totale inflatiecijfers binnen de perken bleven. En dat ondanks de extreme beweeglijkheid op de valutamarkt in 2018. Daaruit valt op te maken dat veel opkomende landen in staat zijn een toenemende inflatie – veroorzaakt door een zwakkere munt – te beheersen. Nog een argument voor onze positieve visie op obligaties uit opkomende markten (emerging market debt; EMD) in lokale valuta’s is dat de reële rentes nog altijd interessant zijn ten opzichte van de in het verleden gerealiseerde niveaus. Dat betekent dat de lokale centrale banken over voldoende ammunitie beschikken om de economie te ondersteunen als de wereldwijde economische neergang doorzet.

Fidel Kasikci

Auteur

Investment Communications