2 min

Update obligaties: einde ongekend herstel

De omzet van de detailhandel in de VS zorgde voor een aangename verrassing deze week en de cijfers over China laten zien dat ook daar de economie weer opleeft, ook al was dat herstel niet zo sterk als sommigen vooraf hadden gedacht. Loopt de trend ten einde?

Samengevat

  • We geven de voorkeur aan obligaties met een hoger rendement (high-yield obligaties)
  • Voorkeur voor schulden uit de opkomende landen (overwogen)
Update obligaties: einde ongekend herstel
Update obligaties: einde ongekend herstel

Over het algemeen lijkt het erop dat de versoepeling van de lockdown-maatregelen en de gigantische fiscale en monetaire stimuleringspakketten de laatste paar weken voor optimisme en een aanhoudend stijgende lijn bij beleggingen hebben gezorgd.

Maar aan deze opwaartse trend is de laatste paar handelsdagen een einde gekomen. Misschien beseffen beleggers dat er al voldoende winst is geboekt, met name met het oog op mogelijk negatieve ontwikkelingen in de toekomst, zoals politieke spanningen in Korea, Hongkong en Brazilië en tussen de VS en China. Een andere reden waarom beleggers wellicht voorzichtiger zijn geworden, is een mogelijk tweede golf van coronabesmettingen.

Op dit moment geven we de voorkeur aan obligaties met een hoger rendement (high-yield obligaties). Die hebben al een deel van hun corona-gerelateerde verlies goedgemaakt. Toen er een nieuwe reeks coronabesmettingen dreigde te ontstaan, kondigde de VS beleid aan om de markten gerust te stellen en bood het land ondersteuning voor risicovolle beleggingen, zoals obligaties met een hoger rendement.

Binnen de schulden uit de opkomende landen (EMD), zien we dat de risicopremies van EMD-staatsobligaties onder de 500 basispunten zitten en dat duidt op stabiliteit. Deze risicopremies zijn weliswaar nog niet terug op het niveau van vóór de uitbraak van het coronavirus, maar we zien ze ook niet verder stijgen. Dat heeft alles te maken met de ernst van de situatie rondom het virus in Latijns-Amerika, waar het risico nu het grootst is. Daarom zijn we van mening dat het voor deze beleggingscategorie niet slechter kan worden.

Maar ondanks dat high yield-bedrijfsobligaties het wereldwijd zo enorm veel beter doen dan verwacht -in lijn met de koersrally op de aandelenmarkten-, zien we een stijgend risico op verliezen als gevolg van wanbetalingen. Voor deze beleggingscategorie rekenen we ook niet op overheidssteun van hetzelfde niveau als voor investment-grade bedrijfsobligaties. Bovendien was het herstel van de economie in de VS sterker dan in Europa, wat met name in het voordeel is van Amerikaanse high yield-bedrijfsobligaties. Het zwaartepunt van dit segment ligt echter bij de energiesector en de olieprijzen blijven naar verwachting voor langere tijd laag (dat wil zeggen, onder USD 40).

Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar schulden uit de opkomende landen (overwogen). Als gevolg van de toegenomen onzekerheid adviseren wij voor die landen wel een positie in harde valuta. Kortetermijnwinst op high yield-obligaties in lokale valuta zou bij bepaalde negatieve berichtgeving snel kunnen verdampen door een mogelijke verkoopgolf van deze lokale beleggingen.

In landen in de periferie van Europa, maar ook in de rest van de wereld, zien we een verkrapping van de risicopremies. De besprekingen tussen alle EU-lidstaten over de manier waarop het herstelplan zou moeten worden vormgegeven, zijn zo complex dat de risicopremies de komende weken weleens zouden kunnen oplopen. Voor de positie in Europese staatsobligaties uit de periferie ligt onze voorkeur nog altijd bij Spanje.

Matias Grinberg
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.