2 min

Update Obligaties: een vrij rustige week

Er zat deze week niet veel beweging in de Europese obligatiemarkten. Obligatiebeleggers hadden blijkbaar geen oog voor de positieve sfeer in de aandelenmarkten begin deze week, noch voor de onzekerheid rondom het coronavirus in de VS en Zuid-Amerika, waar het aantal besmettingen razendsnel toenam.

Samengevat

  • rustige week
  • voorkeur voor EMD boven high yield-obligaties
  • vooruitblik volgende week
Update Obligaties: een vrij rustige week
Update Obligaties: een vrij rustige week

Met name de rente op staatsobligaties uit kernlanden, zoals de rente op de 10-jaars Duitse Bunds (die rond 0,43% schommelde) trok zich niets aan van ontwikkelingen in de markt. Staatsobligaties in de Europese periferie, zoals Italië, deden het beter dan in de kernlanden. Italiaanse staatsobligaties kwamen vorige week onder druk te staan na uitspraken van DNB-president Klaas Knot, die waarschuwde dat regeringen niet te veel op monetair beleid moesten vertrouwen. Toch verkrapten de risicopremies van Griekse en Italiaanse staatsobligaties deze week ten opzichte van Bunds vanwege het positieve risicoklimaat en door verklaringen van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB), die nogmaals bevestigde dat de ECB vasthoudt aan haar soepele monetair beleid.

De nieuwe lagere vooruitzichten van de Europese Commissie voor de economische ontwikkelingen, werkloosheidscijfers en prijsontwikkelingen hadden niet veel gevolgen voor de obligatiemarkten, omdat beleggers al op een verdere verslechtering van die vooruitzichten hadden ingespeeld.

De Amerikaanse Non-Manufacturing ISM, een belangrijke economische graadmeter op basis van enquêtes onder ruim 400 niet-productiegerelateerde ondernemingen, was hoger dan verwacht. Dit leidde tot een tijdelijke stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries‘). Doordat het dagelijkse aantal coronabesmettingen in de VS echter aanzienlijk steeg, ontstond er onzekerheid over de economische gevolgen van de coronapandemie en daalde de rente op Treasuries weer.

We zijn van oordeel dat de obligatiemarkt ook de komende tijd gevoelig blijft voor coronanieuws. Bovendien speelt vooral in de Europese Unie de vraag of de Europese lidstaten elkaar kunnen vinden in het voorgestelde herstelfonds. Het doel van dit herstelfonds is om landen die het hardst door de pandemie getroffen zijn, financieel te ondersteunen. De regeringsleiders van Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Zweden verzetten zich tegen het huidige voorstel om die landen financiële steun te geven in de vorm van subsidies. Zij geven de voorkeur aan steun in de vorm van leningen. Als de EU-landen hierover geen akkoord bereiken, dan leidt dat zeker tot vertraging van verdere verkrapping van de risicopremies in de periferie, ook al worden de schulden van de landen in de periferie ondersteund door de aankoopprogramma’s van de ECB.

We hebben nog altijd het volste vertrouwen in onze overwogen positie in bedrijfsobligaties en in schulden uit de opkomende markten (EMD). Wij hebben voorkeur voor EMD boven high yield-obligaties, gebaseerd op de aantrekkelijkere voordelen van diversificatie van EMD. High yield-obligaties hangen sterk samen met de aandelenmarkten.

Als we vooruitblikken naar volgende week, zien we dat de markten vol spanning uitkijken naar zowel de bekendmaking van de cijfers van de industriële productie in de VS, de EU en China, als ook naar de publicatie van de cijfers van de consumentenprijsindex (CPI, oftewel inflatie) in de VS en Duitsland. Het zal interessant zijn om te zien in hoeverre de cijfers van volgende week de zwakke cijfers bevestigen die onlangs in de EU zijn bekendgemaakt, zoals de tegenvallende import- en exportcijfers van Duitsland.

Beleggers kijken ook reikhalzend uit naar de gevolgen van de sterke toename van het aantal coronabesmettingen in de VS op de economie van dat land, en naar het antwoord op de vraag of China, waar onlangs bemoedigende inflatiecijfers waren gepubliceerd, als blauwdruk voor andere regio’s kan dienen.

Tim Heße
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.