2 min

Update Obligaties: een Lagarde-effect?

Op 1 november heeft Christine Lagarde het roer overgenomen van Mario Draghi als president van de Europese Centrale Bank (ECB). Heeft dat effect op het monetaire beleid van de ECB? Twee zaken om goed op te letten.
Update Obligaties: een Lagarde-effect?
Update Obligaties: een Lagarde-effect?

Lagarde begint haar nieuwe functie tegen de achtergrond van zwakke groei, lage inflatie en een extreem soepel monetair beleid. Voor wat het monetaire beleid van de ECB betreft vallen er twee belangrijke factoren in de gaten te houden: of de huidige monetaire opstelling verandert en of er nieuwe beleidsinstrumenten worden ingezet.

Verwacht wordt niet dat Lagarde veel verschil zal maken in de verdeelde (meningen binnen de) Raad van Bestuur van de ECB. Ons basisscenario blijft één renteverlaging van 10 basispunten in het eerste kwartaal van 2020 (bij een huidige rente van min 0,50%) en de voortzetting en uitbreiding van het opkoopprogramma van staats- en bedrijfsobligaties. Dat opkoopprogramma is per 1 november opnieuw van start gegaan en heeft nu een omvang van EUR 20 miljard per maand. Wij verwachten dat dat in maart met nog weer EUR 20 miljard wordt verhoogd naar EUR 40 miljard per maand.

Het onderwerp beleidsinstrumenten kan bij een nieuwe neergang actueel worden. Behalve nog meer activa opkopen en de rente nog verder verlagen, zijn er nog mogelijkheden voor de ECB zoals aandelen opkopen of de rentecurve aan banden leggen.

Andere in de gaten te houden thema’s: de eventuele inkoop van groene obligaties als onderdeel van het opkoopprogramma of overheden aanzetten tot versoepeling van het fiscale beleid. Met het oog op de verdeelde Raad van Bestuur lijkt een nadruk op dat laatste vooralsnog de meest ideale en algemeen aanvaarde optie.

Roel Barnhoorn
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.