2 min

Update Obligaties: een kant op?

Vorig jaar November lag de funds-rente van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, op circa 220 basispunten (bp). De verwachting van beleggers was dat de rente zou gaan dalen met in totaal circa 70 bp tot het einde van 2020 - dat staat gelijk aan drie renteverlagingen door de Fed.
Update Obligaties: een kant op?
Update Obligaties: een kant op?

Het gevolg is dat de markten nu ten minste drie renteverlagingen voorzien, waarvan de eerste (25 bp) volgende week zou moeten worden aangekondigd. Of die versoepeling voldoende steun biedt aan de Amerikaanse economie, moet nog worden bezien. Is de Fed in 2020 eenmaal aan die versoepelingsfase begonnen, dan wordt het lastig om de ingeslagen koers om te gooien met de presidentiële verkiezingscampagne op stoom, en in het bijzonder in de zomermaanden. De rente op tienjaars Amerikaans staatspapier (‘Treasuries’) blijft rond de 2% totdat er meer hints vallen bij de persconferentie volgende week woensdag na de Fed-beleidsvergadering en tot na de publicatie van de werkgelegenheidscijfers volgende week vrijdag.

Op basis van de nog altijd zwakke economische cijfers in de eurozone heeft de ECB bij de vergadering van donderdag de verwachtingen voor de toekomst bijgesteld. Daarmee is de weg vrij voor zowel een verlaging van de rente als een hervatting van het opkoopprogramma voor staats- en bedrijfsobligaties. Hoe dat programma er precies gaat uitzien, is nog onzeker. De markten gaan uit van een begin van de beleidsacties op z’n laatst in september. De rente op tienjaars Bunds, die opnieuw door de ondergrens van -40 bp heen ging (en gelijk is aan de spaarrente) kan zeker de niveaus aan de onderkant gaan uitproberen. Op de korte termijn blijft er nog een correctie te verwachten, met circa -20 bp als limiet aan de bovenkant.

De beleggingscategorie die het meest profiteert van de huidige verschuiving in het Amerikaanse centralebankbeleid is EMD (schuld uit de opkomende markten). Wij handhaven dan ook onze overwogen positie in zowel EMD-staatsleningen als -credits. Deze obligatieleningen kunnen voor beleggers interessant zijn, want deze landen groeien sneller dan de ontwikkelde landen, hebben lagere schulden en kunnen zo nodig snel structurele hervormingen doorvoeren. Ons uitgangspunt is en blijft dan ook dat diverse landspecifieke keuzes in de opkomende markten een goede bron vormen van rendement voor onze portefeuille.

Bij investmentgrade obligaties gaat onze voorkeur nog altijd uit naar bedrijfsobligaties die in euro’s luiden. Wij handhaven daarnaast onze (licht) overwogen positie in staatsobligaties uit de periferie, zoals Italië. Dit om te kunnen inspelen op de gunstige omstandigheden als gevolg van het soepele monetaire beleid.

Fidel Kasikci
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.