3 min

Update Obligaties - ECB en Fed aan zet

Het lijkt inmiddels een steeds terugkerend verhaal: de Amerikaanse president Trump veroorzaakt met strijdvaardig getwitter over het handelsconflict opschudding op de markten en de centrale banken proberen vervolgens de markten te kalmeren en bevestigen hun bereidheid om de groei te steunen.
Update Obligaties - ECB en Fed aan zet
Update Obligaties - ECB en Fed aan zet

Na een maand waarin op de markten aanvankelijk vrij weinig gebeurde, kwam er in de laatste dagen van mei wat meer beweging in, mede onder invloed van de meer mildere geluiden vanuit centrale banken. Om te beginnen wond president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) er geen doekjes om dat de ECB, mochten de economische vooruitzichten niet verbeteren, vermoedelijk een nieuwe ronde van monetaire stimulering zou beginnen. Hij somde ook de instrumenten op die hij tot zijn beschikking heeft om de economie te steunen, zoals verdere renteverlagingen en de hernieuwde inkoop van activa.

Vervolgens zette de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) op 19 juni een grote stap in de richting van verruiming van het monetaire beleid in de tweede helft van het jaar. In de verklaring van het beleidscomité (FOMC) van de Fed na afloop van de vergadering stond onder meer de volgende passage: “Het FOMC ziet een aanhoudende economische groei, een sterke arbeidsmarkt en een inflatie in de buurt van de symmetrische doelstelling van 2% nog steeds als het meest waarschijnlijke scenario, maar de onzekerheden rond dit scenario zijn toegenomen. Gezien deze onzekerheden en de gematigde inflatiedruk zal het Comité de gevolgen van nieuwe informatie voor de economische vooruitzichten nauwgezet analyseren en, indien nodig, actie ondernemen om te zorgen dat de economische groei aanhoudt, de arbeidsmarkt sterk blijft en de inflatie in de buurt van de symmetrische doelstelling van 2% ligt.”

Overigens maakte Fed-voorzitter Jerome Powell wel duidelijk dat hij met een renteverlaging niet overhaast te werk zou gaan. ABN AMRO verwacht dat de groei van de Amerikaanse economie in het tweede halfjaar vertraagt. Voor de Fed zal dit waarschijnlijk reden zijn om de rente tot eind 2019 twee keer te verlagen.

Door de milde geluiden van centrale banken zijn de rentes op staatsobligaties verder gedaald. Tienjaars Amerikaanse Treasuries doken onder 200 basispunten (bp) en bereikten op 199 bp de laagste stand sinds 2016. In Europa vestigden tienjaars Duitse Bunds met -32 bp een nieuw laagterecord. Tienjaars Italiaanse staatsobligaties troefden staatspapier uit andere Europese landen met dezelfde looptijd af met een terugkeer naar 205 bp – een niveau dat we voor het laatst zagen in de aanloop naar de Italiaanse parlementsverkiezingen. Tot slot was de rente op Franse staatobligaties voor het eerst in de geschiedenis negatief (intraday).

Het verruimingsgezinde commentaar van Draghi bracht een rally op de Europese bedrijfsobligatiemarkten op gang. De toespraak van Powell zou risicovolle beleggingen een steun in de rug moeten geven en voor beleggers een signaal moeten zijn om meer naar rente op zoek te gaan. Vooruitlopend op een mildere toonzetting van centrale banken waren de risicopremies (spreads) op high-yield papier in juni al ingelopen, met 50 bp in de VS en 35 bp in Europa. De verkrapping van de risicopremies bleef beperkt tot papier met een rating van BB of B. De spreads op CCC papier liepen uit, wat erop duidt dat beleggers zich nu voorzichtiger opstellen dan eerder dit jaar.

Tegen de achtergrond van dalende rentes verwachten we dat binnen kwaliteitsobligaties langere looptijden beter renderen dan kortere looptijden. Binnen hoogrentende waarden geven we de voorkeur aan schuldpapier uit de opkomende markten boven high yield. De mildere opstelling van de Fed is in het voordeel van obligaties uit de opkomende markten. Een eventuele daling van de Amerikaanse dollar zou dit effect verder kunnen versterken. Naar onze mening zijn high-yield obligaties nog steeds duur en bieden ze op de middellange termijn slechts een beperkt potentieel, zowel in euro’s als afgedekt naar de dollar.

Florian Bardy
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.