Beleggen 3 mei 2019

Update Obligaties: duurt de rust?

De vastrentende markten zijn het jaar zeer sterk begonnen. In een omgeving waarin de rente rond de nul schommelt, hebben staatsobligaties en investment-grade bedrijfsobligaties uit de eurozone een rendement tussen de 1,5% en 3,5% laten optekenen.

Een stapje hoger op de risicoladder hebben we het over een rendement van 5% op schulden uit de opkomende markten (EMD) en van 7% op internationaal high yield-papier. Deze cijfers steken schril af tegen de rendementen van het laatste kwartaal van 2018, toen de financiële markten een recessie begonnen in te prijzen. Die angst werd uiteindelijk weggenomen door de soepelere opstelling van de centrale banken. De Fed zette de renteverhogingen op de pauzestand en de ECB schoof plannen voor renteverhogingen nog veel verder voor zich uit.

De reactie in de markt was tweeledig: de risicopremies gingen omlaag, waardoor de prijzen van riskantere schulden stegen (zoals in een groeiscenario). Tegelijkertijd ging ook de rente omlaag, wat eerder duidt op een scenario van lagere groei en lagere inflatie. Hoewel een dalende rente goed nieuws is voor de obligatiehouder (omdat obligatiekoersen de tegengestelde beweging maken) is de vraag hoelang deze situatie houdbaar blijft. In de markten wordt nu uitgegaan van lagere groei, lagere inflatie, maar geen recessie in de nabije toekomst. Blijkt die groei echter een tikje lager dan nu verwacht, dan is het recessieniveau wel erg dichtbij. Veel ruimte voor fouten is er dus niet meer.

De huidige relatieve rust kan volgens ons nog een aardig tijdje voortduren, wat een meer ‘risk-on’-benadering van obligatiebeleggingen in de hand kan werken. Wel blijven we waakzaam en houden we eventuele ontwikkelingen die tot een hogere volatiliteit kunnen leiden, scherp in de gaten. Gedacht kan dan worden aan hernieuwde zorgen over een instabiel China, toenemend populisme in de eurozone met de Europese verkiezingen voor de deur, president Trump die het handelsgeschil met Europa verder op scherp zet, tegenvallende winsten en een verdere verslechtering van de groei in de eurozone.

Willem Bouwman

Auteur

Investment Communications