2 min

Update Obligaties: Draghi zwaait af

Terugtredend ECB-voorzitter Mario Draghi gaat met zijn adagium “whatever it takes” de annalen in als de man die er alles aan heeft gedaan om de euro te redden. Van zijn laatste ECB-bijeenkomst op 24 oktober blijft waarschijnlijk minder hangen: de markten waren niet verrast of in beroering.
Update Obligaties: Draghi zwaait af
Update Obligaties: Draghi zwaait af

Voor eventueel vuurwerk zullen beleggers de volgende vergadering moeten afwachten. Christine Lagarde neemt dan het roer over. Lagarde deelt voor wat betreft het monetaire beleid de verruimingsgezinde opstelling van Draghi, maar is wellicht minder geneigd om de visie van de ‘haviken’ in de Raad van Bestuur aan haar laars te lappen. In de afwegingen van Lagarde zal mogelijk ook een rol spelen dat de meerderheidsstemmen worden bepaald door landen als Malta, die samen minder dan 2% van de economie van de eurozone vertegenwoordigen. De verdeeldheid binnen de ECB is geëscaleerd tot een debat dat publiekelijk wordt uitgevochten. Dit heeft de effectiviteit van het ECB-beleid inmiddels ondermijnd – een van de redenen dat de obligatierente in Europa de laatste maanden sterker is gestegen dan in de VS.

Optimisme over de laatste ontwikkelingen rond de Brexit en het handelsconflict tussen de VS en China speelt ook hier een rol. Hier liggen overigens tegenvallers op de loer, zeker voor wat betreft de wereldhandel. We verwachten dan ook dat Christine Lagarde de ECB tot extra actie zal moeten aanzetten naarmate de economische vooruitzichten verder verslechteren. De officiële rente zou nog dit jaar met weer 10 basispunten kunnen dalen. En de ECB zou in het voorjaar haar steunaankopen kunnen verhogen tot EUR 40 miljard per maand.

De Amerikaanse Fed verlaagt naar verwachting de rente in oktober en waarschijnlijk nogmaals in december. De renteverlaging van december kan worden uitgesteld als de Amerikaanse consument zich beter staande houdt dan nu wordt verwacht. Per saldo kunnen rentes terugkeren tot de dieptepunten die voor het laatst in augustus werden opgetekend: de rente op Duitse Bunds was toen -0,7% en de rente op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) zakte tot onder de 1,5%. Er is waarschijnlijk een veel overtuigender en sterkere doorbraak in het Amerikaans-Chinese handelsconflict nodig om in deze vooruitzichten verandering te brengen. Een snelle en ordelijke Brexit zou eveneens gunstig zijn, vooral voor Europa. Met een schuin oog op de risico’s kunnen beleggers door middel van een gematigde overweging van de duratie (dat wil zeggen een langere duratie; duratie verwijst naar de rentegevoeligheid) profiteren van een lagere obligatierente.

De economische vooruitzichten worden geleidelijk slechter maar een wereldwijde recessie blijft onwaarschijnlijk. In combinatie met de voortgaande steun van centrale banken levert dat een gunstig beleggingsklimaat op voor bedrijfsobligaties. Dat geldt in het bijzonder voor Europa, waar de ECB in november weer obligaties gaat opkopen. High-yield bedrijfsobligaties zijn niet goedkoop en zijn naar onze mening ook gevoeliger voor economische tegenvallers. De eerste signalen van stress in de Amerikaanse markten zien we inmiddels in het minder liquide segment van de ‘senior loans’, maar nog niet in het high-yield obligatiesegment. EMD (emerging market debt; schulden uit opkomende markten) heeft nog altijd onze voorkeur: de leidende indicatoren voor de opkomende markten lijken namelijk als eersten uit te bodemen. Wel houden we de specifieke politieke risico’s in de diverse landen scherp in de gaten, in het bijzonder in Zuid-Amerika.

Chris Huys
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.