2 min

Update Obligaties: de Fed aan zet

Hoe negatief een handelsoorlog kan zijn voor de economische groei, kan nu kwantitatief worden onderbouwd: de cijfers voor Duitsland en Frankrijk zijn teleurstellend, de export vanuit China en andere economieën in Azië is gedaald en er zitten scheuren in de mondiale economie.
Update Obligaties: de Fed aan zet
Update Obligaties: de Fed aan zet

Dankzij de grote eigen binnenlandse markt is de VS daarentegen weerbaar. De handelsonderhandelingen deze week werden door beide kanten als constructief aangemerkt. Hoewel China bereid lijkt te praten, heeft het land geen haast. Dat er nog verdere importheffingen kwamen, bleek achteraf, toen Trump opnieuw een extra invoerheffing aankondigde op USD 300 miljard aan Chinese producten. De volgende ronde onderhandelingen staat gepland voor september.

Bij deze vertraging van de wereldwijde groei speelt het monetaire beleid een sleutelrol voor de stabilisatie. Naar het zich laat aanzien, hebben de centrale banken besloten de cyclus op te rekken door de rente zover te verlagen als nodig is. Daarbij doen ze hun voordeel met de lage en gestage inflatie. De Fed heeft de Amerikaanse rente de afgelopen week met 25 basispunten verlaagd: de algemeen verwachte ingreep was de eerste sinds 2008. Ook de ECB heeft de deur opengezet naar verdere renteverlagingen. ECB-president Mario Draghi spreekt daarnaast duidelijke taal over een nieuw inkoopprogramma voor staats- en bedrijfsobligaties.

De renteverlaging door de Fed is gunstig voor high yield-papier. Bij de zoektocht van beleggers naar rendement, presteren beleggingen met een hoog rendement sterk, zoals (wereldwijde) high yield-obligaties en schulden uit de opkomende markten (EMD), zowel staats- als bedrijfsobligaties. In het bijzonder de afgelopen twee maanden. EMD-staatsobligaties hadden meer ruimte om te stijgen en hebben het daardoor beter gedaan dan bedrijfsobligaties.

De Amerikaanse renteverlaging kan de komende weken opnieuw een positieve evolutie in de hand werken. Van Azië (ontwikkeld én opkomend) wordt nog altijd een groeitempo verwacht dat ruim boven de 6% ligt. Voor alle landen in Latijns-Amerika zijn de bbp-prognoses daarentegen naar een zorgwekkend niveau verlaagd. Voor die landen zou een gunstige uitkomst van de politieke onzekerheden een verbetering voor de vastrentende activa kunnen betekenen.

Matias Grinberg
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.