5 min

Update Obligaties: Daling Bund yields stopt

De rente op Duitse obligaties (Bunds) maakte de afgelopen week een zijwaartse beweging. Hiermee kwam een einde aan de daling die aan het begin van de maand was ingezet en die werd veroorzaakt door de politieke problemen in Italië en Turkije.
Update Obligaties: Daling Bund yields stopt
Update Obligaties: Daling Bund yields stopt

De rente op Duitse obligaties (Bunds) maakte de afgelopen week een zijwaartse beweging. Hiermee kwam een einde aan de daling die aan het begin van de maand was ingezet en die werd veroorzaakt door de politieke problemen in Italië en Turkije.

Hoewel die risicofactoren nog steeds volop in het nieuws zijn, lijkt de drempel van 30 basispunten toch een sterk weerstandsniveau voor een verdere Bund-rally (obligatiekoersen bewegen in tegengestelde richting van de obligatierente). De obligatierente dook woensdag heel kort onder dit punt, maar heeft het gewonnen terrein niet vast kunnen houden.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de prijzen van Duitse Bunds op de korte termijn belangrijk zullen verzwakken. Door de onzekerheid rond de Italiaanse begroting en de hoog oplopende spanning tussen de VS en Turkije zien beleggers Duitse Bunds nog altijd als veilige haven. Bovendien ontbreken de cijfers die wijzen op een hogere rente of inflatie: de recente economische resultaten waren in overeenstemming met de verwachtingen. De acties van de centrale banken lijken al verwerkt in de koers en er bestaat een hoge mate van consensus over de toekomstige stappen. Al deze factoren wijzen erop dat de obligatierente op Bunds de komende week zijwaarts en binnen een smalle bandbreedte blijft bewegen.

Beweeglijke spreads (risicopremies) in de periferie waren deze week (wederom) aanleiding voor terughoudendheid. De spread op staatsobligaties uit de periferie ten opzichte van Duitse Bunds liep verder op onder invloed van het politieke nieuws in combinatie met de lagere liquiditeit (verhandelbaarheid) in de markten. Dat de liquiditeit wat lager lag kan worden verklaard doordat woensdag in sommige Europese landen een feestdag was. Het rendementsverschil bij tienjaars Italiaans staatspapier van circa 280 basispunten ten opzichte van Bunds duidt op eenzelfde soort zwakte als we eind mei al eerder zagen.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.