Beleggen 21 december 2018

Update Obligaties: dalende rente

De renteverhoging door de Fed van deze week zorgde voor een relatief zijwaartse ontwikkeling van de korte Amerikaanse obligatierente. De lange rente is daarentegen fors gedaald: voor het eerst sinds augustus is de rente op 30-jaars Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) onder de 3% gezakt.

In Europa was sprake van een vergelijkbare ontwikkeling. De rente op 10-jaars Duitse Bunds is in de loop van de week gedaald tot in de buurt van de drempel van 20 basispunten. Dat is het laagste niveau sinds het begin van het jaar. Vooralsnog kan de bezorgdheid over de economie in combinatie met de dalende inflatieverwachtingen de vraag naar kwalitatief hoogwaardige staatsobligaties ten goede blijven komen.

De EU en Italië hebben hun geschil over de Italiaanse begroting opgelost. De risicopremies (spreads) op Italiaanse staatsobligaties en op obligaties van Italiaanse financiële instellingen zijn prompt aanzienlijk gedaald. We zien verdere ruimte voor een verkrapping van de spreads en verwachten voor de komende maanden dat de nieuwsberichten minder negatief zullen uitpakken voor staatsobligaties uit de Europese periferie.

De risicopremies op Europese investment-grade bedrijfsobligaties hebben zich in de loop van de week stabiel ontwikkeld, maar bevinden zich nog altijd in de buurt van het hoogste punt van het jaar (medio december). Zelf verwachten we alleen maar een vertraging van de groei in 2019, geen recessie, maar het marktsentiment lijkt behoorlijk aangetast. Amerikaanse high-yield bedrijfsobligaties hebben hiervan meer te lijden gehad dan hun Europese tegenhangers. Dat komt omdat de Amerikaanse high-yield-markt sterker aan de energiesector is blootgesteld en dus last had van de recente daling van de olieprijs. Daarbij komt dat het Amerikaanse beleggingsuniversum een lagere kredietkwaliteit heeft en dat de VS zich verder in de economische cyclus bevindt; dit kan ertoe leiden dat beleggers mogelijk grillig reageren op negatieve nieuwsberichten.

Torben Kruhmann

Auteur

Investment Communications