1 min

Update Obligaties: Clinton vs Trump

In december 1998 liep de afzettingsprocedure tegen president Clinton vertraging op vanwege een Amerikaanse luchtaanval op Irak. De geschiedenis leek zich afgelopen week te herhalen, toen president Trump opdracht gaf om de Iraanse generaal Soleimani uit te schakelen met een drone-aanval.

Samengevat

  • rente op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties
  • kerninflatie VS
  • Europese periferie
Update Obligaties: Clinton vs Trump
Update Obligaties: Clinton vs Trump

Die jongste luchtaanval kan echter ernstiger gevolgen hebben dan die waartoe Bill Clinton meer dan 20 jaar geleden opdracht gaf. De rente op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties daalde als reactie op het militaire optreden kort tot een dieptepunt van 1,705%, maar herstelde zich alweer snel tot iets onder 1,90%. De rente kan nog wat verder stijgen als het herstel van de wereldeconomie doorzet, maar de ruimte daarvoor is beperkt.

Van de volgende week te publiceren cijfers voor de kerninflatie in de VS verwachten we een duidelijke boodschap: de inflatie ligt in de buurt van de doelstelling van de Fed, maar deze zal daar naar verwachting op korte termijn niet overheen gaan. 1.96%/2.01% zien we vooralsnog als het maximale niveau voor de rente op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties. Dat Amerika en China op 15 januari hun handtekening onder ‘fase 1’ van de handelsdeal zetten, zal op de obligatiemarkten waarschijnlijk weinig stof doen opwaaien. De onzekerheid over ‘fase 2’ houdt de rente in toom.

In Europa zijn alle ogen weer eens gericht op Italië. De Italiaanse senaat kan tot 12 januari een referendum uitschrijven over een wet die het aantal senatoren en parlementsleden met een derde vermindert. De spanningen kunnen hierdoor oplopen, al is dat niet ons basisscenario.

Marktpartijen zullen de twee regionale verkiezingen van 26 januari (in Emilia Romagna en in Calabrië) eveneens op de voet volgen: de risicopremie (spread) op Italiaanse staatsobligaties blijft de komende weken dan ook veranderlijk. De spanningen in de huidige coalitieregering kunnen snel oplopen als de oppositie de komende regionale verkiezingen wint en het aantal parlementsleden als gevolg van het referendum krimpt.

Ook over Spanje zijn de twijfels nog niet weg. Het valt te bezien of de nieuwe coalitieregering stabiel genoeg is om de regeringstermijn vol te maken. De risicopremie op Spaanse staatsobligaties moet echter wel weerstand kunnen bieden aan een eventuele stijging in Italië.

De verdere ontwikkelingen in de Europese periferie kunnen de obligatierente op Duitse Bunds op een (zeer) laag niveau houden, ondanks de signalen van een terugkerend economisch herstel in de eurozone. Wij handhaven onze relatieve overweging van Spaanse ten opzichte van Italiaanse staatsobligaties.

Fidel Kasikci

Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.