5 min

Update Obligaties: Blik op Japan

De laatste weken van juli en begin augustus is de rente op Duitse Bunds en Amerikaanse Treasuries geleidelijk gestegen naar respectievelijk 0,5% en 3%.
Update Obligaties: Blik op Japan
Update Obligaties: Blik op Japan

De laatste weken van juli en begin augustus is de rente op Duitse Bunds en Amerikaanse Treasuries geleidelijk gestegen naar respectievelijk 0,5% en 3%.

De macro-economische cijfers waren gemengd: per saldo zijn de Amerikaanse cijfers iets minder positief, terwijl die in Europa en de opkomende markten stabiliseren. Minder divergentie en meer synchronisatie tussen de VS en Europa kunnen de risico’s voor de bestendigheid van de internationale groei verminderen.

Zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als de Amerikaanse Fed hebben bij het jongste overleg het monetaire beleid ongewijzigd gelaten. Beide centrale banken benadrukken dat de ingezette koers wordt voortgezet. Geen beweging in het monetaire beleid in de eurozone of de VS betekent dat de markt de aandacht volledig kan richten op kleine veranderingen in Japan.

Het door de Bank of Japan (BoJ) afgegeven geluid is dat het extreem soepele monetaire beleid nog meer tijd nodig heeft voordat de inflatie echt op gang komt. Om de negatieve effecten op de banken enigszins in te perken, geeft de BoJ iets meer ruimte voor schommelingen in tienjaars Japans staatspapier. Per saldo lijkt dat tot een licht hogere Japanse obligatierente te leiden; na afdekking van het valutarisico wordt de Japanse rente hierdoor iets concurrerender ten opzichte van de rente in Europa en de VS. Al met al bewegen de obligatierentes zich de komende maanden waarschijnlijk vooral zijwaarts. Het grootste risico is dat de handelsspanningen in een handelsoorlog ontaarden.

Ondanks de toenemende handelsspanningen loopt het rendementsverschil (de ’spread’) voor bedrijfsobligaties al een maand verder in. Dat geldt voor zowel investment-grade obligaties als voor high yield. In de opkomende markten waren de spreads in juli grotendeels onveranderd maar de afgelopen week werd enig terrein prijsgegeven, een teken dat het effect van de handelsspanningen mogelijk voelbaarder wordt. De onzekerheid begint het ondernemersvertrouwen aan te tasten, grotendeels in de opkomende markten. In combinatie met de sterkere dollar, de renteverhogingen in de VS en de problemen in Argentinië en Turkije verklaart dit de relatief aantrekkelijke waarderingen in alle segmenten van de opkomende obligatiemarkten, van staatspapier in Amerikaanse dollars tot bedrijfsobligaties in lokale valuta’s.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.