1 min

Update obligaties: blik op high yield

Het is algemeen bekend dat de rente op als zeer veilig beschouwde obligaties, zoals staatsobligaties uit de Europese kernlanden, extreem laag of negatief is. En dat de rendementsvooruitzichten niet bijster goed zijn. High yield biedt mogelijk betere kansen.

Samengevat

  • Obligaties: kansen zoeken in high yield
Update obligaties: blik op high yield
Update obligaties: blik op high yield

Beleggers met een positie in een ETF (exchange-traded fund) die bestaat uit staatsobligaties uit de eurozone zouden het afgelopen kwartaal 2,35% hebben ingeleverd. De rente op Europese obligaties ging met de Amerikaanse rente mee omhoog, vanwege de verwachte geleidelijke toename van de inflatiedruk in de VS. Wereldwijde high-yield obligaties (afgedekt in euro’s) leverden daarentegen een rendement van 0,75% op. Sterker nog, deze belegging is dit jaar niet één keer in de min gezakt. De reden? Obligatiekoersen reageren op twee factoren: de renteverwachtingen en de angst voor wanbetaling. Die factoren bewegen doorgaans in tegengestelde richting: als de rente bijvoorbeeld stijgt vanwege een verwachte hogere economische groei, dan neemt het risico dat bedrijven in gebreke blijven veelal af. Een beleggingscategorie zoals high yield, waar een sterker accent ligt op kredietrisico, kan een rentestijging dan ook redelijk opvangen.

We voorzien economisch herstel, mede ingegeven door de enorme bedragen aan monetaire steun en aan begrotingsstimulering. Zo heeft in de VS de regering-Biden deze week een stimuleringsplan ter waarde van USD 2,25 biljoen gepresenteerd. En een week eerder gaf de Europese Centrale Bank (ECB) aan haar steunaankoopprogramma te willen uitbreiden. Dat is gunstig voor het wereldwijde high-yield segment. De risicopremies (credit spreads) zijn fors gedaald ten opzichte van een jaar geleden en veel beleggers zouden high yield nu als duur omschrijven. Desondanks zien wij relatief weinig triggers waardoor de risicopremies zouden kunnen stijgen. Bovendien doet deze markt het zelf ook uitstekend: veel high-yield bedrijven geven obligaties uit om te profiteren van de lage rente. En beleggers hebben nog altijd meer dan genoeg liquiditeiten beschikbaar om in deze beleggingscategorie te steken (met als doel een hoger rendement te behalen). Aan beleggers met een flinke hoeveelheid veilige staatsobligaties in portefeuille, doen wij de suggestie om over te stappen op wereldwijde high-yield obligaties.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.