1 min

Update obligaties: betere vooruitzichten

De vastrentende markten hebben tot nu toe dit jaar voor belangrijk negatieve rendementen gezorgd. Onze graadmeter voor investment grade obligaties, de Bloomberg Euro Aggregate 1-10 jaars, ligt 6,2% lager in 2022. En het rendement op high yield is nog (veel) erger.

Samengevat

  • Aanvangsrentes liggen nu een stuk beter dan aan het begin van het jaar
  • Al een aanzienlijke herprijzing van de obligatierente
  • Beweeglijkheid van de obligatierente blijft de komende maanden waarschijnlijk hoog
Update obligaties: betere vooruitzichten
Update obligaties: betere vooruitzichten

De belangrijkste oorzaak is de verhoogde inflatie, waardoor de centrale banken zich genoopt zien te verkrappen en de markten de rentes veel hoger moeten insteken vergeleken met het extreem lage niveau dat tijdens de coronapandemie is bereikt. Houdt deze trend van negatieve rendementen aan of kan de obligatierente zich de rest van het jaar beter ontwikkelen?

Aanvangsrentes liggen nu een stuk beter dan aan het begin van het jaar

Er zijn diverse redenen om te denken dat obligaties vanaf nu goede vooruitzichten op positievere rendementen hebben. Het meest voor de hand liggend is dat de aanvangsrentes nu een stuk beter liggen dan aan het begin van het jaar. Als de obligatierente zich zijwaarts of zelfs maar een klein beetje opwaarts ontwikkelt, zijn de rendementen nog altijd positief. Dat lag begin 2022 heel anders, toen veel kwaliteitsobligaties op een negatieve rente stonden. In die situatie zou de obligatierente zelfs nog lager moeten worden om negatieve rendementen te vermijden.

Al een aanzienlijke herprijzing van de obligatierente

Ten tweede heeft zich al een aanzienlijke herprijzing van de obligatierente voltrokken. De centrale banken moeten waarschijnlijk een verdere stap in het verkrappingsbeleid zetten wil die obligatierente nog verder oplopen. Of dat gebeurt, hangt af van de inflatieontwikkeling. Onze economen voorzien dat de inflatie ergens in 2022 het hoogste punt bereikt en dat daarna de daling inzet.

Tot slot nemen met de aanvang van een sterke verkrappingscyclus ook het risico van en de angst voor een recessie toe. Dat leidt tot vraag naar veilige havens en zorgt voor een lagere obligatierente.

Ter illustratie van dat laatste: de rente op staatsobligaties is de afgelopen week aanzienlijk gedaald. Op zowel tienjaars Bunds als Amerikaanse Treasuries werd meer dan 20 basispunten ingeleverd in vergelijking met de meest recente piek. En dat ondanks dat ECB-voorzitter Christine Lagarde zich de afgelopen week achter een renteverhoging in juli schaarde, en ondanks een wat zorgwekkend beeld voor de Amerikaanse inflatie. Die inflatie pakte hoger uit dan de consensusverwachting en neemt toe in het dienstensegment.

Beweeglijkheid van de obligatierente blijft de komende maanden waarschijnlijk hoog

Ook al blijkt hieruit trouwens dat de inflatie mogelijk niet langer de enige bepalende factor is voor de obligatierentes, maar het blijft wel een belangrijke factor. En omdat de onzekerheid daarover hoog blijft, blijft ook de beweeglijkheid van de obligatierente de komende maanden waarschijnlijk hoog.

We hebben een paar weken geleden onze positie in staatsobligaties verhoogd. Daarmee is de eerdere onderweging van kwaliteitsobligaties grotendeels afgesloten. Voor dat papier worden weer positieve rendementen genoteerd, terwijl er ook weer een diversifiërende en beschermende rol in de portefeuille valt te vervullen.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.