2 min

Update obligaties: alles uit de kast tegen inflatie

Hoewel de Amerikaanse inflatie gemeten door de consumptieprijsindex in april licht afnam, was Fed-voorzitter Jerome Powell deze week duidelijk: “We gaan zover tot we op een punt zijn dat we vinden dat de financiële omstandigheden een gepast niveau hebben bereikt; dat we zien dat de inflatie daalt.”

Samengevat

  • President De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot: renteverhoging van 25 basispunten komt op tafel
  • Door snelle stijging inflatie bereikt het renterisico ongekende hoogtes
  • Financieringskosten of negatieve effect inflatie op bedrijfsmarge kunnen kwetsbaardere ondernemingen raken, maar is niet ons basisscenario
Update obligaties: alles uit de kast tegen inflatie
Update obligaties: alles uit de kast tegen inflatie

Zo nodig stuurt de Fed hier en daar bij om buitensporige last voor de economie te voorkomen. Gezien de jongste werkgelegenheidscijfers, in het bijzonder in de VS, is het beeld wereldwijd vooralsnog krachtig genoeg. Ook de jongste consumptiecijfers in de VS hielden zich goed staande.

President De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot: renteverhoging van 25 basispunten komt op vergadertafel

Europa bevindt zich in een vergelijkbare situatie. Door de aanzienlijke effecten van de oorlog in Oekraïne en de grote afhankelijkheid van Russisch gas is er zeer weinig speelruimte als de Europese Centrale Bank (ECB) de toch al haperende economische groei niet in gevaar wil brengen. President van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot is een van de leden van het rentebepalende orgaan van de ECB die zich wat onverzettelijker opstellen. Knot gaf aan dat er bij de volgende ECB-vergadering een renteverhoging van 25 basispunten ter bespreking op tafel ligt. Maar als de inflatie verhoogd blijft, kan de ECB dat verdubbelen naar 50 basispunten.

Door snelle stijging inflatie bereikt het renterisico ongekende hoogtes

Op de markt voor bedrijfsobligaties (‘credits’) heeft investment-grade papier de slechtste jaarstart sinds 2000 doorgemaakt. Door de snelle stijging van de inflatie heeft het renterisico ongekende hoogtes bereikt, voornamelijk door de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Investment-grade obligaties staan vanwege de langere looptijden ernstiger bloot aan dat renterisico. Het gevolg daarvan is dat de investment-grade risicopremies in de VS en Europa op een negatiever economisch klimaat wijzen dan high yield-papier. Sterker nog, dat high yield-risicopremies relatief veerkrachtiger zijn is niet alleen te danken aan de kortere duratie (en daardoor geringere blootstelling aan het renterisico) maar ook aan de algehele kwaliteit van de high yield-markt na jaren van goedkoop geld en de versterking van de bedrijfsbalansen. Deze bijzonder gunstige factoren hebben het kredietrisico onder controle gehouden en een bodem gelegd onder de risicopremies.

Financieringskosten of negatieve effect inflatie op bedrijfsmarge kunnen kwetsbaardere ondernemingen raken, maar is niet ons basisscenario

Een negatief scenario voor risicobeleggingen en het kredietrisico dat daarmee samenhangt zou in deze fase onder andere bestaan uit een toenemende zorg voor een recessie. Dit is onder meer te zien aan de omkering van de rentecurve op US Treasuries (een situatie waarin langerlopende obligaties een lagere rente hebben dan de korterlopende). Financieringskosten of het negatieve effect van de inflatie op de bedrijfsmarge zouden kwetsbaardere ondernemingen kunnen raken. Op dit moment is dat echter niet ons basisscenario.

Al met al zijn we terughoudend ten aanzien van investment-grade papier (we hebben kort geleden onze overwogen positie verlaagd), maar nog wel positief. Voor wat betreft high yield vinden we uitgevende partijen met een hogere kredietbeoordeling interessanter. Dat heeft niet alleen te maken met de recent opgelopen risicopremies, maar ook met een grotere veerkracht in het geval omstandigheden negatievere uitpakken dan verwacht.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.