1 min

Update Obligaties: afwachten

De Europese obligatiemarkten begonnen de week rustig, want in de VS waren markten maandag vanwege President’s Day gesloten. De recente winstwaarschuwing van Apple en de Duitse ZEW-indicator vielen duidelijk tegen en brachten de economische gevolgen van het coronavirus aan de oppervlakte.

Samengevat

  • rustig begin van de week
  • overwogen positie in de opkomende markten (EMD)
  • diverse interessante gebeurtenissen volgende week
Update Obligaties: afwachten
Update Obligaties: afwachten

De rente op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) daalde tot het belangrijke niveau van 1,5%. Dat was voor het laatst in januari getest. De Europese tegenhanger van Treasuries, tienjarige Duits overheidspapier (‘Bunds’), volgde in de voetsporen van de Amerikaanse Treasuries en incasseerde een daling richting het weerstandsniveau van -46 basispunten (bp). Voordat de obligatierente nog verder kan dalen, is er volgens ons eerst een belangrijkere impuls nodig, zoals een uitspraak van de Amerikaanse Fed over een verdere renteverlaging.

Het recente herstel van de markten was gebaseerd op de handelsdeal tussen de VS en China, de lagerenteomgeving en het soepele monetaire beleid. Wij voorzien in de toekomst een voortzetting van het economisch herstel, ondanks de gevolgen van het coronavirus. We houden het daarom bij onze overwogen positie in bedrijfsobligaties en overheidsobligaties in de opkomende markten (EMD). Voor gesecuritiseerde obligaties en staatsobligaties in de kernlanden van de eurozone zien we daarentegen beperkt ruimte voor het verder inlopen van de risicopremies (spreads). De opkomende markten bieden nog altijd een interessantere risicopremie dan high yield. Een en ander bevestigt onze overwogen EMD-positie.

Voor volgende week staan er diverse interessante gebeurtenissen op stapel die een verdere indicatie kunnen geven van de richting die de rente en de risicopremies kunnen inslaan. Belangrijk voor de belegger zijn de gevolgen van het om zich heen grijpende coronavirus op zowel de Amerikaanse consument als op de stemming onder ondernemers in Duitsland. Dat laatste gaan we zien in de aanstaande publicatie van de Ifo-Geschäftsklima.

Tim Hesse
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.