1 min

Update obligaties: afbouw steunaankopen VS op til

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (‘Fed’), heeft na zijn jongste vergadering een tamelijk stevig bericht de wereld ingestuurd. Aangekondigd werd dat de afbouw van de schuldaankopen (‘tapering’) voor de deur staat. Een indicatie van de eerste stappen naar normalisatie.

Samengevat

  • We delen met u onze wekelijkse update over de obligatiemarkten.
Update obligaties: afbouw steunaankopen VS op til
Update obligaties: afbouw steunaankopen VS op til

Het oordeel van de Fed was dat, als de huidige ontwikkeling zich in grote lijnen volgens de verwachtingen voortzet, een matiging van de steunaankopen binnenkort gerechtvaardigd is. In deze context kan ‘binnenkort’ worden verstaan als een aankondiging in november. Tapering begint dan in december, mits de patstelling rond het Amerikaanse schuldenplafond tegen die tijd is doorbroken.

De Fed kijkt al verder dan de huidige coronagolf van de deltavariant, al wordt toegegeven dat deze het herstel in coronagevoelige sectoren heeft vertraagd. Met het oog op de hogere inflatie in de komende maanden en gezien het vertrouwen bij beleidsmakers dat de groei na deze coronagolf herstelt, is het niet langer nodig dat de Fed maandelijks voor USD 120 miljard aan obligaties aankoopt.

In de nieuwe prognoses van de Fed zijn de gevolgen van de deltavariant verwerkt: de groei voor 2021 is naar beneden bijgesteld naar 5,9% (van 7,0% in juni) en de werkloosheid naar boven: 4,8% (van 4,5%). Negen (dat wil zeggen de helft) van de leden van de Fed gaan nu uit van een eerste renteverhoging in 2022, volgens de zogenoemde ‘dot plot’, waarmee de prognoses worden uitgestippeld. In juni waren dat er nog zeven. Dertien leden voorspellen daarnaast twee renteverhogingen in 2023. Fed-voorzitter Jay Powell blijft van mening dat de inflatie van voorbijgaande aard is en laat zich niet vastpinnen op een schema voor eventuele renteverhogingen.

De stevige toon van de Fed-geluiden kwam niet echt als een verrassing. Het effect op de Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) was dan ook vooral zichtbaar in het korte segment van de rentecurve (obligaties met een kortere looptijd, die gevoeliger zijn voor de besluiten van centrale banken). Een vervlakking van de curve voor Treasuries was het gevolg. Het laat zich aanzien als een redelijk soepele overgang naar normalisatie, al vinden we de voortgaande gematigde toon van de ECB gunstiger voor Europese obligaties dan voor Amerikaans papier.

Voor wat betreft de allocatie naar kwalitatief hoogwaardige obligatiesectoren handhaven we met het oog op de fiscale en monetaire stimuleringsprogramma’s onze lichte overweging van staatsobligaties uit de periferie van Europa, naast ook onze veel grotere overweging van Europese bedrijfsobligaties. Dat is inclusief een beperkte allocatie naar achtergestelde bedrijfsobligatieleningen. Binnen onze positie in de riskantere hoogrentende obligatiesectoren ligt onze voorkeur nog altijd bij het mandje leningen uit de opkomende markten (EMD) en high yield.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.