5 min

Update Aandelen: Verwachtingen geven doorslag

Het resultatenseizoen is in volle gang. De aandacht van beleggers verlegt zich daardoor naar de bedrijfswinsten voor het kwartaal en wordt wat minder bepaald door de angst voor een hogere rente.
Update Aandelen: Verwachtingen geven doorslag
Update Aandelen: Verwachtingen geven doorslag

Het resultatenseizoen is in volle gang. De aandacht van beleggers verlegt zich daardoor naar de bedrijfswinsten voor het kwartaal en wordt wat minder bepaald door de angst voor een hogere rente.

De kwartaalresultaten weten de ontwikkeling van de aandelenprijzen tot nu toe niet te ondersteunen. En dus zette de neerwaartse trend op de aandelenmarkten door. De S&P 500 en Dow Jones zijn inmiddels de in 2018 geboekte terreinwinst kwijt. Aandelen in Europa en in de opkomende markten zijn verder in de min gezakt.

Van de S&P 500 hebben 155 ondernemingen in de VS de afgelopen week de kwartaalresultaten gepresenteerd. Uit de gerapporteerde cijfers komt een sterke winstgroei naar voren, van meer dan 23%. De verwachtingen liggen echter hoog en zelfs de kleinste tegenvaller wordt afgestraft. De vraag is dan ook in welke mate deze sterke resultaten houdbaar zijn. Of zijn de marges nu echt op het hoogste punt beland? Beleggers laten zich nu vooral leiden door de verwachtingen die de onderneming afgeeft.

De blik was de afgelopen week vooral gericht op de sectoren industrie en IT. Het aandeel van machinebouwer Caterpillar stond onder druk, ondanks dat de resultaten in overeenstemming waren met de verwachtingen. De reden? Caterpillar kwam niet met hogere verwachtingen (zoals eerder wel het geval was). 3M verlaagde de winstverwachtingen met het oog op de kosteninflatie in verband met de handelstarieven. Op IT-gebied was sprake van een daling bij halfgeleiders, na de voorzichtigere vooruitzichten die Texas Instruments, STMicroelectronics en AMS hadden afgegeven.

Niettemin blijven we positief over aandelen en handhaven we onze voorkeur voor de VS boven Europa. De bedrijfswinsten staan in Europa onder druk en de ontwikkeling is neerwaarts. Ondanks de goedkope waarderingen vinden we de Europese markt als zodanig minder aantrekkelijk. Het ondernemersvertrouwen in de VS blijft hoog. Sterker nog, deze indicator zorgde de afgelopen week voor een positieve verrassing.

Vooralsnog hebben we nogal wat negatieve reacties op de kwartaalresultaten gezien. Maar het resultatenseizoen is nog niet zo lang bezig. Vooral de IT-zwaargewichten moeten de cijfers nog publiceren. Facebook, Apple en Exxon Mobil zijn bijvoorbeeld de komende week aan de beurt. Wij verwachten dat het sentiment weer verbetert.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.