5 min

Update Aandelen: Resultatenseizoen van start

Op de aandelenmarkten was de ontwikkeling de afgelopen week gemengd. Hoewel de onderliggende fundamentele omstandigheden in het algemeen bemoedigend zijn, blijft de geopolitieke spanning over de handelstarieven op de achtergrond meespelen.
Update Aandelen: Resultatenseizoen van start
Update Aandelen: Resultatenseizoen van start

Op de aandelenmarkten was de ontwikkeling de afgelopen week gemengd. Hoewel de onderliggende fundamentele omstandigheden in het algemeen bemoedigend zijn, blijft de geopolitieke spanning over de handelstarieven op de achtergrond meespelen.

Het publicatieseizoen voor de resultaten over het tweede kwartaal is nu van start. Dat geeft beleggers de kans om te zien hoe ondernemingen het doen en welke kant het opgaat met (de verwachtingen voor) de resultaten. Het is nog vroeg in het resultatenseizoen, maar de Verenigde Staten lijken weer uitstekend te zijn begonnen. Voor Europa is het beeld daarentegen vooralsnog gemengd.

In de markten wordt ervan uitgegaan dat Amerika een belangrijk hogere winstgroei heeft gerealiseerd dan Europa. Voor de VS wordt rekening gehouden met een groei van de winst per aandeel (wpa) van bijna 20%, terwijl de verwachtingen voor Europa 'maar' rond de 9% liggen. Die Amerikaanse winstontwikkeling wordt voor een deel ook gestimuleerd door de belastingmaatregelen die door de regering Trump zijn doorgevoerd. Wordt dat effect buiten beschouwing gelaten, dan komt de wpa-groei rond de 10% uit.

De Europese groei profiteert daarentegen vooral van de sterke opleving van de energiewinsten. Gecorrigeerd voor dat effect ligt de onderliggende groei rond de 5%. Met andere woorden, de bedrijfsresultaten in de VS groeien naar verwachting twee keer zo hard als die in Europa. Dat houdt voor een deel duidelijk ook verband met de hogere economische groei in de VS, een van de redenen dat onze voorkeur op dit moment bij Amerikaanse aandelen ligt (ten opzichte van Europese aandelen).

Op bedrijfsniveau stonden de Amerikaanse banken als eerste met de resultaten in de schijnwerpers, naast ook IBM en ASML. Op basis van die laatste twee zou kunnen worden geconcludeerd dat de vaart er in de technologiesector nog volop in zit: beide publiceerden sterke resultaten. Uit de cijfers voor de Amerikaanse banken blijkt dat de sector zich solide ontwikkelt maar dat het tempo geleidelijk minder hoog wordt. De cijfers werden in de markt daarom gemengd ontvangen. De komende weken worden naar onze mening bepalend voor de richting in de markt. De bedrijfsresultaten en -verwachtingen zullen zeer grondig worden bestudeerd.

OP DIT ARTIKEL IS DEZE DISCLAIMER VAN TOEPASSING.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.