2 min

Update Aandelen: in de ban van corona

Aan het begin van de week joegen beleggers de markten nog tot nieuwe hoogten en leken ze de eventuele negatieve gevolgen van het coronavirus van zich af te schudden. Tegen het einde van de week ontstond er door de sterke toename van het aantal geïnfecteerde gevallen echter hernieuwde onzekerheid.

Samengevat

  • effect van het coronavirus
  • resultatenseizoen
  • dalende olie- en grondstoffenprijzen
Update Aandelen: in de ban van corona
Update Aandelen: in de ban van corona

De aandelenmarkten zijn dus nog altijd in de ban van het coronavirus. De verklaringen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bieden niet echt duidelijkheid. Enerzijds spoort de organisatie de leden aan om actie te ondernemen om besmetting te voorkomen, maar anderzijds is er ook optimisme over de kansen dat een verdere escalatie kan worden afgewend.

De ondernomen actie door en de geluiden van de autoriteiten waren over het algemeen gunstig voor de aandelenmarkten de afgelopen week. Los van de waarschuwing dat het coronavirus de wereldeconomie kan verstoren, klonk de voorzitter van de Amerikaanse Fed Jerome Powell relatief optimistisch. Hij merkte op dat het huidige Fed-beleid goed is voor een duurzame groei en een sterke arbeidsmarkt. De Chinese centrale bank zorgt ondertussen voor geld in de markten en gebruikt ook andere instrumenten die de financiële gevolgen van het coronavirus moeten beperken.

In het huidige resultatenseizoen zijn de totale bedrijfswinsten nog bescheiden positief. Wel zijn de verwachtingen van de bedrijven voor het komende jaar voorzichtig. Een belangrijk deel daarvan is dat de eventuele neergang van de vraag als gevolg van het coronavirus lastig valt in te schatten. Positief is dat de internationale technologiereuzen een sterk resultaat rapporteren, waardoor de markten hoger uitkwamen. Bedrijven die actief zijn op het gebied van reizen, vrije tijd en luxegoederen kunnen daarentegen de gevolgen ondervinden van een lagere vraag. Voor aandelen in energie en basismaterialen was het ook een moeilijke week: die hebben last van dalende olie- en grondstoffenprijzen.

Paul van Doorn
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.