2 min

Update aandelen: in ban van rente

Overheden en centrale banken hebben sinds het begin van de pandemie in 2020 grootscheepse stimuleringsprogramma’s gelanceerd, die mede ten grondslag liggen aan de indrukwekkende koersrally van aandelen in de laatste twee jaar. Maar de bredere markt draagt deze rally steeds minder.

Samengevat

  • Fed: markt voorbereiden op renteverhogingen vóór zomer 2022
  • Verschuiving van groei- naar waarde-aandelen
  • Just Eat Takeaway: einde 2021 licht zwakker dan verwacht - Philips: winstwaarschuwing - Halfgeleiderreus TSMC: recordomzet en -winst
Update aandelen: in ban van rente
Update aandelen: in ban van rente

Dat wil zeggen dat steeds minder aandelen meeliften op die rally. De vraag is nu of de verkopen in sommige segmenten van de aandelenmarkt een waarschuwingssignaal zijn voor een serieuzere verslechtering van de gezondere marktsegmenten. De meest recente verkoopgolf viel samen met de sterke stijging van de 10-jaars rente op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries). Wat hierbij ook een rol speelt is dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) een nog steviger toon aanslaat en de markt lijkt te willen voorbereiden op renteverhogingen vóór de zomer van 2022. In onze prognoses, die we deze week hebben aangepast, hebben we onze verwachtingen voor renteverhogingen dan ook naar voren gehaald. Uitgangspunt nu is vier renteverhogingen in 2022 (was drie), terwijl we voor 2023 nog altijd uitgaan van drie verhogingen. Voor de rente op 10-jaars Treasuries blijven we bij onze eerdere prognose: 2,3% aan het eind van het tweede kwartaal en 2,6% aan het eind van het jaar in 2022. Dat is licht hoger dan de consensus.

Of die hogere rente ook een risico vormt voor aandelen valt te bezien. De huidige beweging van de markt kan waarschijnlijk nog altijd het beste worden omschreven als een rotatie uit de meest rentegevoelige sectoren. En dat leidt tot een verschuiving van groei- naar waarde-aandelen. Het tempo van de renteverhogingen door de Fed hangt voor een groot deel af van de inflatieontwikkeling. Uit de Amerikaanse inflatiecijfers bleek deze week dat de consumentenprijzen vorig jaar het hardst gestegen zijn in bijna 40 jaar. Dat zou het startsein kunnen betekenen voor eerdere renteverhogingen en de huidige rotatie naar waarde-aandelen verder kunnen aanjagen.

Het bijna begonnen resultatenseizoen zal mogelijk meer duidelijkheid scheppen. Voorafgaand aan dat resultatenseizoen viel er deze week weinig bedrijfsnieuws te melden. Just Eat Takeaway kwam met een update waaruit bleek dat het einde van afgelopen jaar licht zwakker was dan werd verwacht. De onderneming heeft echter nog altijd het volste vertrouwen in de winstgevendheid en blijft voortbouwen aan het marktaandeel. Beleggers reageerden opgelucht, want de vertraging was grotendeels verwacht.

Philips gaf deze week een winstwaarschuwing af. Dat de winst achterblijft komt vooral door tekorten in de wereldwijde toeleveringsketens, naast het uitstel van de installatie van apparatuur, waardoor Philips bepaalde producten niet kwijt kan bij klanten als ziekenhuizen en klinieken. Beleggers reageerden teleurgesteld en het aandeel daalde sterk. Tot slot publiceerde halfgeleiderreus TSMC een recordomzet en -winst. Het concern heeft dankzij de mondiale tekorten aan en de toenemende vraag naar halfgeleiderchips de wind in de zeilen. Vooruitlopend op de verwachte groei gaat TSMC door met investeren. Ook dat is een positief signaal voor de chipsector.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.