1 min

Update aandelen: houdt rotatie aan?

Sinds het begin van dit jaar tekent zich op de aandelenmarkten een sterke rotatie af: een verschuiving waarbij waarde-aandelen meer in trek zijn dan groei-aandelen. Die rotatie wordt ingegeven door twee macro-economische factoren. Enig voorbehoud is echter wel geboden.

Samengevat

  • MSCI World Index: groei-aandelen aanzienlijk achter bij bredere markt
  • Rotatie ingegeven door sterke nominale economische groei en stijging van lange rente
  • Outperformance van waarde ten opzichte van groei blijft de aankomende maanden waarschijnlijk sterk
Update aandelen: houdt rotatie aan?
Update aandelen: houdt rotatie aan?

Gemeten aan de hand van de MSCI World Index bleven groei-aandelen aanzienlijk achter bij de bredere markt. De sectoren IT en gezondheidszorg zijn dit jaar vooralsnog met bijna 5% gedaald. Binnen de sectoren zelf valt eveneens een forse correctie waar te nemen, in het bijzonder bij IT. Zo is de sub-sector software dit jaar tot dusver bijna 10% gedaald. Ten opzichte van het historische hoogtepunt dat verleden jaar werd gerealiseerd, staat deze subsector ruim 20% lager. Aan de andere kant registreerden twee sectoren een belangrijke outperformance: de energiesector schoot met ruim 10% omhoog en financiële instellingen met bijna 5%.

De rotatie wordt ingegeven door twee macro-economische factoren. Ten eerste hebben we te maken met sterke nominale economische groei. Dit is doorgaans gunstig voor waardesectoren. En ten tweede de stijging van de lange rente. Die zet hoog gewaardeerde groeisectoren en -aandelen namelijk onder druk.

Natuurlijk is de belangrijkste vraag voor beleggers: kan waarde het beter blijven doen dan groei? Dit is een relevante vraag, want de markten maken twee voorbehouden. Allereerst zijn de door de obligatiemarkten ingeprijsde inflatieverwachtingen in de afgelopen weken niet toegenomen. Hiermee ontstaan wat voorzichtige vraagtekens bij het idee dat de inflatie in de komende kwartalen blijft doorzetten. Ten tweede konden de bedrijfswinsten van de Amerikaanse banken, en dan vooral die van JPMorgan en Goldman Sachs, beleggers niet bekoren. Het aandeel JPMorgan daalde met 6% nadat de bank de vooruitzichten naar beneden had bijgesteld vanwege tegenwind (onder andere looninflatie).

Voor de komende twaalf maanden zullen we deze twee voorbehouden in het achterhoofd moeten houden. Maar het verhaal over de outperformance van waarde ten opzichte van groei blijft de aankomende maanden waarschijnlijk sterk. Zeker als, zoals wij verwachten, de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) blijft stijgen.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.