2 min

Update Aandelen: focus op Fed en olie

Deze week stond niet alleen in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse Fed, maar ook van (de nasleep van) de aanslag op de olie-installatie Abqaiq van Aramco. Als gevolg van de aanslag is de wereldwijde dagelijkse olieproductie met 5% gedaald – een gigantische afname.

Samengevat

  • Ontwikkeling olieprijs
  • Verlaging rente met 25 basispunten
  • Verschuiving van groei- naar waarde-aandelen
Update Aandelen: focus op Fed en olie
Update Aandelen: focus op Fed en olie

De olieprijsontwikkeling is in het verleden al van veel kleinere onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod op tilt geslagen. Dit keer schoot de olieprijs in eerste instantie met 20% omhoog. Dat werd al gauw minder. Uiteindelijk rolde er een prijsstijging uit van circa 13% (van USD 60 naar USD 68 per vat). De belangrijkste vraag was hoe snel de productie weer op een normaler niveau kon worden gebracht. Uiteenlopende bronnen zeiden allemaal wat anders, dus de onzekerheid was groot. Aandelen van grote oliemaatschappijen kwamen uiteindelijk als winnaar uit de bus, terwijl ondernemingen die op olie gebaseerde brandstof nodig hebben (zoals luchtvaartmaatschappijen) juist koersverlies leden. In de loop van de week was er geruststellender nieuws, namelijk dat het productietekort waarschijnlijk beperkt zou blijven en de economie niet al te veel zou raken. De prijs van Brent-olie keerde terug naar USD 63 per vat.

De Amerikaanse Fed besloot woensdag om de officiële rente met 25 basispunten te verlagen. Dat kwam overeen met onze verwachtingen en met de consensus in de markt. Onze inschatting is dat dit niet de laatste keer is. De rentebesluiten van de Fed zijn namelijk vooral op economische data gebaseerd. En hoewel de consument nog geld uitgeeft, zien we toch tekenen van afnemende groei in de VS. Voor een flink deel wordt dat veroorzaakt door het handelsconflict en de hogere (import)heffingen. Zo heeft FedEx deze week de vooruitzichten wederom naar beneden bijgesteld. Als factoren werden de vertraging van de handel en een met het handelsconflict samenhangende zwakkere prijsstelling genoemd. Frustrerend voor beleggers is dat de FedEx maar steeds niet in staat blijkt om de eigen (verzwakkende) verwachtingen waar te maken. De onderneming heeft er nu al meer dan een jaar een handje van om de winstverwachtingen naar beneden bij te stellen ofwel achter te blijven bij de toch al minder wordende inschattingen van analisten. Het aandeel leverde als reactie op de verlaagde verwachtingen ruim 10% in.

Een andere ontwikkeling die we recent hebben gezien is een verschuiving van groei- naar waarde-aandelen. De Russell 1000 Growth Index daalde op 9-10 september met 2,6%, het op één na grootste tweedaagse verlies in tien jaar. Dalingen van meer dan 2,5% zijn sinds 1992 13 keer voorgekomen in de Russell 1000 Growth Index. In het halfjaar na zo’n verschuiving presteerden waardeaandelen beter dan groeiaandelen. Over het algemeen laten groeiaandelen na die zes maanden een gedeeltelijk herstel zien. Ondanks de recente daling vinden wij het nog te vroeg om te concluderen dat er een einde is gekomen aan de langlopende hausse in groeiaandelen.

Jan Wirken
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.