Beleggen 7 december 2018

Update Aandelen: Eindejaarsrally blijft nog uit

Gunstige geluiden vanuit het kamp van de Federal Reserve en verzoenende taal vanaf de G20-top: redenen om al voorzichtig te gaan hopen op een eindejaarsrally, zou je denken. Maar die hoop vervloog in de afgelopen dagen weer rap.

De voorzitter van de Amerikaanse Fed Jerome Powell hintte er onlangs op dat het eind van de renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank in zicht is. Bovendien hebben de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese tegenspeler Xi Jinping verdere importheffingen voor 90 dagen opgeschort. Deze berichten hadden in de afgelopen dagen kunnen leiden tot een beginnende eindejaarsrally op de markten; het waren immers deze twee factoren (de renteverhogingen door de Fed en het handelsconflict) die dit jaar de meeste tegenwind veroorzaakten op de markten. De eindejaarsrally kan echter nog even op zich laten wachten, zo blijkt. Het enthousiasme van beleggers nam deze week namelijk in rap tempo af: de gemengde berichten uit het Witte Huis (inclusief de tweets van de president) zorgden voor twijfel over de soliditeit van een eventuele handelsdeal. Het gevolg? Een van de grootste verkoopgolven van de afgelopen maanden, mede ingegeven door de zorg over de mondiale economische groei.

Ondanks de recente cijfers over aanhoudend stevige groei in de VS wordt het effect van de handelsoorlog op de wereldeconomie voelbaar. Op export gerichte landen Zwitserland en Zweden meldden beide een onverwachte krimp in het derde kwartaal. Bovendien worden de cijfers over de maakindustrie in Azië steeds zwakker. Vooral conjunctuurgevoelige economieën als die van Zuid-Korea en Taiwan kregen harde klappen: maakindustriecijfers daalden daar tot onder de 50. Dat wijst op een krimp.

De bedrijfswinsten groeien steeds minder hard. In de VS werden de grootste dalingen sinds oktober opgetekend: de verwachting voor de winstgroei daalde van 10,6% naar 8,7%. De regio Azië-Pacific (inclusief Japan) en de opkomende markten noteerden een vergelijkbare ontwikkeling. Verrassend was dat de Europese winstgroeiverwachtingen onveranderd waren – vooralsnog.

Het Brexit-verhaal is nog niet uit. Het debat loopt hoog op: volgende week wordt er in het parlement gestemd. Premier Theresa May heeft al diverse malen het onderspit gedolven: de regering verloor een ‘contempt of Parliament’-motie voor de weigering om het juridisch advies over de Brexit-overeenkomst te publiceren en om het parlement meer inspraak te geven mocht de Brexit-deal het niet halen. Daarnaast liet de juridisch adviseur van het Europese Hof van Justitie weten dat de Britten eenzijdig kunnen besluiten toch in Europa te blijven. Dit gegeven kan tot nog meer onzekerheid over het uiteindelijke vertrek leiden.

In dit beweeglijke marktklimaat blijven we niettemin de voorkeur geven aan aandelen boven obligaties. De politieke risico’s kunnen de komende maanden namelijk afnemen.


Auteur: Sandra Saidi

Auteur

Investment Communications