2 min

Update aandelen: dubbele verkrapping in zicht

2022 is tot dusver alles behalve een rustig jaar voor de financiële markten. Na een heel sterk 2021 hadden ze dit jaar een moeilijke start. Stijgende inflatie en geluiden van centrale banken dat ze de inflatie willen afremmen, leidden direct tot onrust en lagere aandelenmarkten.

Samengevat

  • Fed klaar voor kwantitatieve verkrapping én verdere renteverhoging
  • Neutrale positie ten aanzien van aandelen
  • Netflix veroorzaakt schokgolf, Gamble, Nestlé en Danone publiceren fatsoenlijke resultaten
Update aandelen: dubbele verkrapping in zicht
Update aandelen: dubbele verkrapping in zicht

Door de oorlog in Oekraïne zijn de aandelenmarkten verder onder druk komen te staan. Toch hebben de aandelenkoersen zich onlangs ietwat hersteld van het nieuws en is de onrust afgenomen. Op dit moment ligt de nadruk vooral op bedrijfsresultaten.

Fed klaar voor kwantitatieve verkrapping én verdere renteverhoging

De markten zouden niet alleen rekening moeten houden met het cijferseizoen, maar ook met verdere verkrapping door centrale banken. Dat geldt met name voor de VS, waar de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) op het punt staat om te beginnen met zowel kwantitatieve verkrapping – het tegenovergestelde van het aankopen van activa (kwantitatieve verruiming) – als verdere verhoging van de rente. Tijdens de beleidsvergadering van de Fed op 3 en 4 mei zal hier meer duidelijkheid over komen. Er zit in ieder geval een ‘dubbele’ verkrapping aan te komen. Dat hebben we één keer eerder meegemaakt. Dat was toen de Fed van december 2015 tot december 2018 de rente verhoogde en van oktober 2017 tot juli 2019 kwantitatieve verruiming toepaste. In de overlappende periode van oktober 2017 tot december 2018 werden beide beleidsinstrumenten tegelijkertijd verkrapt.

Neutrale positie ten aanzien van aandelen

De komende periode van verkrapping zou weleens eenzelfde patroon kunnen volgen, maar er zijn ook grote verschillen tussen de twee perioden waarmee we rekening moeten houden. Dit keer zijn de maatregelen dringend vanwege de hoge inflatie en zit er meer liquiditeit in het systeem dan tijdens de vorige cyclus. Verder beschikt de Fed over nieuwe instrumenten voor het verschaffen van noodliquiditeitssteun op het moment dat dat nodig is. Kijken we naar aandelen, dan zien we dat de waarderingen dit keer hoger zijn dan tijdens de vorige verkrappingscyclus. Dat betekent dat er meer negatief risico kan ontstaan. Aan de andere kant staan consumenten en bedrijven er veel beter voor dan vorige keer en stijgt de geldhoeveelheid nog steeds sterker dan de nominale bbp-groei. Zolang dit het geval is, lijkt het gerechtvaardigd een neutrale positie ten aanzien van aandelen in te nemen.

De verwachting voor het huidige cijferseizoen is dat de resultaten van de meeste bedrijven rond of boven de marktverwachtingen uitkomen. De verwachtingen zijn de afgelopen tijd natuurlijk neerwaarts bijgesteld, maar de fundamentele omstandigheden van de meeste bedrijven lijken zeer veerkrachtig te zijn. En dat ondanks een combinatie van macro-economische en geopolitieke tegenwind, hogere rente en inflatie, toenemende uitdagingen in de ketens en een sterkere Amerikaanse dollar.

Netflix veroorzaakt schokgolf, Gamble, Nestlé en Danone publiceren fatsoenlijke resultaten

Op bedrijfsniveau veroorzaakten de deze week gepubliceerde resultaten van Netflix een schok in de markten. De streamingdienst maakte bekend dat het aantal abonnees voor het eerst is afgenomen en dat leidde tot een historische koersdaling van 35%. Proctor & Gamble, Nestlé en Danone publiceerden deze week fatsoenlijke resultaten met degelijke autonome groei. Toch waarschuwden ze alle drie dat de kosteninflatie nog steeds sterk stijgt en lieten ze doorschemeren dat deze hogere kosten dit jaar ook zullen leiden tot verder stijgende prijzen. En tot slot: in de sector halfgeleiders blijven ASML en ASMI goed presteren. Ondanks de stijgende kosten en enkele niet-aflatende problemen in de ketens blijft de vraag naar hun producten goed en zijn de vooruitzichten nog steeds gunstig.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.