1 min

Update aandelen: Door IT terug op niveau

De S&P 500 Index staat de hele week al op een niveau van vóór de coronacrisis en komt daarmee in de buurt van eerdere recordhoogten. Wat opvalt aan deze radicale ommekeer van de markten is dat het niet in lijn lijkt met de economische situatie en dat niet alle aandelensegmenten hetzelfde reageren.

Samengevat

  • In de VS domineert IT de markt
  • Europese markten staan nog 10% lager van voor de start van de coronacrisis
Update aandelen: Door IT terug op niveau
Update aandelen: Door IT terug op niveau

De markten stonden in het teken van de sterke outperformance van de aandelen van grote IT-ondernemingen. In de VS compenseert die ruimschoots de underperformance van ondernemingen die negatieve economische gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de Europese aandelenmarkten, die nog steeds zo’n 10% lager staan dan voor de coronacrisis. Dat komt doordat de Europese markten minder door IT-aandelen worden gedomineerd en sterker zijn blootgesteld aan marktsegmenten zoals financiële instellingen, energie en basismaterialen. Die hebben meer last van de gevolgen van het coronavirus.

Je kunt ook door een andere bril naar de aandelenmarkten kijken: de marktomgeving is gunstig voor groeiaandelen terwijl waardeaandelen zich juist traag ontwikkelen. Die tendens was al voor de coronacrisis te zien, toen de groei van de wereldeconomie in een lage versnelling stond en ook de rente laag stond: een vruchtbare bodem voor groeiaandelen. Waardeaandelen doen het doorgaans juist goed als de economie sterker dan trendmatig groeit en de rente stijgt. Alle coronamaatregelen, met zowel monetaire als fiscale steunpakketten, hebben geleid tot verdere versterking van de positieve omgeving voor groeiaandelen. Veel beleggers voelen zich daardoor aangetrokken tot ‘veilige’ aandelen van groeiende bedrijven met stijgende winst, zoals IT-gerelateerde bedrijven. De waarderingen van deze categorie aandelen zijn hierdoor verder gestegen. En omdat er nauwelijks of geen groei in zicht is, hebben de traditioneel meer cyclische waardeaandelen het nakijken, ook al lijken ze heel goedkoop.

De hamvraag is of, wanneer en waarom deze trend wordt omgebogen. Als we kijken naar de huidige vooruitzichten voor de economische groei en de lange rente, dan zien we dat de marktomgeving nog wel enige tijd positief zou kunnen blijven voor groeiaandelen. Maar doordat het waarderingsverschil tussen groei- en waardeaandelen historisch groot wordt, zouden sommige beleggers steeds meer in de verleiding kunnen komen op zoek te gaan naar kansen in het waardesegment van de markt.

Paul van Doorn
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.