3 min

Update aandelen: bazooka van de Fed

Gezien de coronacrisis, de snelle en sterke toename van de werkloosheid, de extreme daling van de economische groei en de oplopende spanningen tussen de VS en China (deels vanwege Hongkong) zou je toch denken dat het op de financiële markten goed fout zou moeten gaan. Het tegendeel is waar.

Samengevat

  • Wat is de motor van de markt?
  • Zorgen particuliere beleggers voor de stijging?
  • Of de inkoop van eigen aandelen door bedrijven?
Update aandelen: bazooka van de Fed
Update aandelen: bazooka van de Fed

De markten zijn met meer dan 30% gestegen ten opzichte van het laagste punt (zowel in Europa als in de VS). Hoe kan dat? Wat is de motor die de markt voortstuwt en kan die groei nog hoger worden? Of leeft er echt een overtuiging dat er gauw een vaccin tegen het coronavirus wordt gevonden, ondanks dat het volgens de experts nog wel even kan duren?

Institutionele beleggers en fondsmanagers op de aandelenmarkten zijn zeer negatief als we afgaan op hun eigen rapporten, interviews in de financiële pers en sentimentspeilingen. Het glas is half leeg volgens die visie. Analisten weten niet hoe snel ze hun winstverwachtingen naar beneden moeten bijstellen. Dat de huidige bull market wordt veroorzaakt door institutionele beleggers en fondsmanagers is dan ook niet aannemelijk.

In sommige marktrapporten wordt gewezen op de mogelijkheid dat particuliere beleggers sinds maart de bull market aanjagen. Zo stijgt de vraag naar beleggingsrekeningen, zelfs zo hard dat sommige financiële instellingen het openen van nieuwe beleggingsrekeningen tijdelijk hebben stopgezet. Voor een (klein) deel is het vast waar dat particuliere beleggers een rol spelen in het aanjagen van de bull market, maar niet in die mate dat daarmee de marktstijging van 30% volledig verklaard wordt. Het consumentenvertrouwen is laag en veel mensen zijn hun baan kwijt. We vinden het niet plausibel dat consumenten zo graag willen beleggen dat zij hun spaargeld massaal in een risicovolle markt steken. Dus die verklaring snijdt ook geen hout.

De inkoop van eigen aandelen door bedrijven dan misschien? In het verleden heeft de inkoop van eigen aandelen wel vaker gefungeerd als een van de bepalende factoren in een bull market. Beleggers waren gewend aan deze ‘share buybacks’ en speelden daar op in. Als een bedrijf dan een verlaging of annulering van de inkoop van eigen aandelen aankondigde, leidde dat tot een koersdaling voor het bewuste concern. Door de coronacrisis is de inkoop van eigen aandelen binnen bepaalde sectoren en bij bepaalde bedrijven niet langer vanzelfsprekend. Bedrijven zoals Royal Dutch Shell hebben hun dividend verlaagd en de inkoop van eigen aandelen teruggedraaid. Ondernemingen die het in deze crisis van staatssteun moeten hebben (zoals luchtvaartmaatschappijen) zien zich ook vaak gedwongen om in dit soort programma’s te snijden. Dus ook de buyback is niet echt de reden waarom de markt maar blijft stijgen.

Tot slot zijn er natuurlijk ook de stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse Federal Reserve (de Fed). In de woorden van Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase: ”Dit was geen bazooka. De Fed heeft een heel leger in stelling gebracht en aan het werk gezet.” Alleen al de aankondiging van de Fed was genoeg om de risicopremies op bedrijfsobligaties te doen dalen, inclusief obligaties met een lagere rating. En dus ging de belegger die op zoek was naar rendement verder kijken dan de obligatiemarkten en kwam deze bij aandelen terecht. De Fed heeft laten weten de stimuleringsmaatregelen verder te zullen opvoeren, zij het in een wat trager tempo. Hierdoor kunnen de aandelenmarkten mogelijk nog hoger stijgen.

Het valt te bezien hoe dit alles uitpakt. Dat de Fed mogelijk een drijvende kracht is achter de stijgende markt kan betekenen dat de stemming onder institutionele beleggers, bedrijven en particuliere beleggers nog altijd somber is. In onze vermogensverdeling (assetallocatie) zijn we dan ook voorzichtig met aandelen (licht onderwogen). Wel kunnen aandelen ervan profiteren dat overheden alles uit de kast blijven trekken om bedrijven te helpen en de economie te stimuleren.

Jan Wirken
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.