2 min

Update obligaties: geen zorgen over inflatie?

Terwijl de Amerikaanse economie sneller dan verwacht weer opveert en de groeivooruitzichten verbeteren, pompt president Joe Biden nog even een enorm stimuleringspakket het systeem in. En dat ondanks de afnemende pandemie en het snellere verloop van het vaccinatieproces.

Samengevat

  • De rente op tienjaars Amerikaans staatspapier (‘Treasuries’) is dit jaar al met meer dan 60 basispunten gestegen.
  • Nu aandelen en grondstoffen weer aantrekken, doen bedrijven met een CCC-rating, een lage rating binnen high yield, het ook weer beter.
  • we verwachten dat de achterblijvende prestatie van staatsobligaties uit opkomende markten (EMD) voorbij zal gaan.
Update obligaties: geen zorgen over inflatie?
Update obligaties: geen zorgen over inflatie?

Veel van dat nieuwe stimuleringspakket is bedoeld voor 2022 en daarna. Vandaar dat marktpartijen zich nog altijd zorgen maken over reflatie, zoals wel blijkt uit onder andere de toenemende onrust op de rentemarkt. Met reflatie wordt gedoeld op begrotings- en/of monetair beleid dat gericht is op het aanjagen van de economische groei en inflatie.

De rente op tienjaars Amerikaans staatspapier (‘Treasuries’) is dit jaar al met meer dan 60 basispunten gestegen, maar lijkt niet hoger te willen gaan dan de bandbreedte tussen 1,50% en 1,60% – sommige beleggers willen het gevecht met de Fed niet aan. Fed-voorzitter Jerome Powell blijft er redelijk ontspannen onder: hij verwacht geen toestand in de markten of een blijvende verkrapping van de financiële omstandigheden, en houdt het monetaire beleid vooralsnog soepel.

Een bekende uitspraak in de markt luidt ‘als de Fed zich géén zorgen maakt over de inflatie, dan moet de markt dat vooral wél doen’. En dat valt terug te zien in de verwachting onder beleggers dat de obligatierente dit jaar verder gaat stijgen. Alle ogen zijn daarom gericht op de eerstvolgende bijeenkomst van de Fed-beleidsmakers, op 17 maart. Diezelfde dag worden de inflatiecijfers over februari voor de eurozone bekendgemaakt. Uit eerdere cijfers voor de totale inflatie valt niet direct op te maken dat er een probleem is rond de inflatiedruk. Het effect op de rente op Bunds blijft naar verwachting dan ook beperkt.

Die rente zou niettemin verhoogd kunnen blijven, want de publicatie op 16 maart van de cijfers voor zowel de Amerikaanse detailhandelsverkopen als de industriële productie geeft naar verwachting de huidige economische gezondheid van de VS weer. Dat kan de marktnervositeit en de rentevolatiliteit in risicovollere obligatiesegmenten verder vergroten.

Nu aandelen en grondstoffen weer aantrekken, doen bedrijven met een CCC-rating, een lage rating binnen high yield, het ook weer beter. Het lijkt erop dat we dit papier te snel uit ons high yield-beleggingsuniversum hebben verwijderd. Mogelijk kunnen seizoenseffecten die outperformance van bedrijfsobligaties met een lagere rating verklaren; in de loop van een eerste kwartaal worden beleggers meestal optimistischer over een sterkere economie.

Verder verwachten we dat de achterblijvende prestatie van staatsobligaties uit opkomende markten (EMD) voorbij zal gaan. De oorzaak is tweeledig: aan de ene kant de langere duratie (rentegevoeligheid) van deze subcategorie beleggingen en aan de andere de verkoopmentaliteit van beleggers. Die lijken op dit moment meer te zien in de activa uit de ontwikkelde markten. Wij zien dat anders. Onze voorkeur ligt op basis van de waarderingen, het groeipotentieel en uit technische overwegingen onverminderd bij EMD.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.