1 min

UBO-registratie: Jaarlijkse bevestiging 2020 en 2021

Sinds 31 maart 2019 zijn alle Belgische niet-beursgenoteerde vennootschappen (inclusief maatschappen), verenigingen en stichtingen verplicht om hun respectievelijke UBO’s (‘Ultimate Beneficial Owners’, oftewel ‘Uiteindelijk begunstigden’) te registreren in het UBO-register.

Samengevat

  • Jaarlijkse UBO-registratie
UBO-registratie: Jaarlijkse bevestiging 2020 en 2021
UBO-registratie: Jaarlijkse bevestiging 2020 en 2021

Het blijft echter niet bij een eenmalige registratie: jaarlijks moet de informatie over de uiteindelijk begunstigden in het register bevestigd worden. Tevens moet elke verandering betreffende een uiteindelijk begunstigde uiterlijk één maand later in het UBO-register worden ingeschreven.

Om technische redenen is de informatie over de uiteindelijk begunstigden van alle voornoemde entiteiten per 30 april 2020 automatisch bevestigd. Er moet dus vóór 2021 geen bevestiging meer gebeuren.

De UBO’s zullen dus in de toekomst steeds bevestigd moeten worden binnen de 12 maanden na elke wijziging. Teneinde vergetelheid zoveel mogelijk te voorkomen, is er een waarschuwingssysteem opgezet in het online platform van het UBO-register: één maand voor het verstrijken van de termijn zal er via de eBox een herinnering naar de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betreffende entiteit gestuurd worden.

Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Wealth Planning
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.