5 min

Toezicht binnen ABN AMRO Private Banking

Als lokaal verankerde bank met een uitgebreid internationaal netwerk, moet ABN AMRO steeds voldoen aan lokale en internationale wet- en regelgevingen. Dat geldt ook voor het accepteren van nieuwe klanten om o.a. witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen.
Toezicht binnen ABN AMRO Private Banking
Toezicht binnen ABN AMRO Private Banking
"Binnen ABN AMRO is iedere medewerker mede verantwoordelijk voor het bewaren van de integriteit van de bank inzake compliance. Het is aan een ieder van ons om erover te waken dat de wet- en regelgevingen, alsook het interne beleid, correct worden toegepast. De dienst Compliance biedt de nodige ondersteuning en advies en voorziet in procedures die het risico op misverstanden of overtredingen minimaliseert.”
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.