5 min

TableTalks: 9 vragen aan Michel Washer

Elk bedrijf dat klaar wilt zijn voor de toekomst, moet klaar zijn om een duurzame aanpak te implementeren. ABN AMRO is ervan overtuigd dat een duurzame visie een belangrijke strategie is voor hedendaagse ondernemers. In TableTalks, onze nieuwe rubriek, bieden we ondernemers die uitblinken op het vlak van duurzaamheid een platform om hun verhaal te vertellen. Of het nu gaat om start-ups, pioniers, innovators of gevestigde bedrijven, aan de hand van 9 vragen ontdekken we hun kijk op duurzaamheid. Wat zijn de uitdagingen en kansen die ze zien? Welke tips hebben ze voor ondernemers? En op welke resultaten zijn ze het meest trots? Laat u inspireren door ondernemers die bewust kiezen voor verandering en een duurzame toekomst. We geven het woord aan Michel Washer, directeur duurzame ontwikkeling bij Solvay.

Samengevat

  • De duurzame aanpak van Solvay
TableTalks: 9 vragen aan Michel Washer
TableTalks: 9 vragen aan Michel Washer
Shape Created with Sketch.
Duurzaamheid is noodzakelijk voor bedrijven die willen blijven groeien.
Shape Created with Sketch.

Michel Washer werkt als Chief Sustainability Officer bij de Belgische chemiegroep Solvay. Ruim 150 jaar na de oprichting door Ernest Solvay telt de groep inmiddels meer dan 24.000 werknemers, verspreid over 64 verschillende landen. Een van de ambities van Solvay? Innovatieve oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de creatie van schone en duurzame producten.

We stellen 9 vragen aan Michel Washer over zijn visie op duurzaamheid.

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor u?

Duurzame ontwikkeling kan als volgt gedefinieerd worden: ‘ontwikkeling’ impliceert groei, terwijl ‘duurzaam’ betekent dat het iets voor lange tijd is. Ik zie niet in hoe we onbeperkt kunnen groeien in een wereld met beperkte middelen zonder dat we de principes van duurzame ontwikkeling toepassen.

Wanneer men groei en de toevoeging van waarde meet, is dit niet langer enkel in termen van het rendement voor de aandeelhouders. Om waarde te creëren, moet men rekening houden met maatschappelijke en ecologische criteria, die niet altijd in geld uit te drukken zijn.

2018 11 07 SOLVAY 646

Wat is vandaag uw grootste uitdaging op de weg naar duurzaamheid?

Vandaag de dag is de grootste uitdaging de overgang van een model waarin financiële winst het voornaamste doel was naar een model waarin de verschillende criteria voor waarde geïntegreerd worden. Dit is een echt leerproces.

Een van de grootste moeilijkheden is om dit goed uit te leggen, want iedereen heeft een eigen idee over wat duurzame ontwikkeling is. Sommigen reduceren het tot duurzame communicatie, terwijl het eigenlijk een verhaal is dat gaat over het wel of niet toevoegen van waarde en het meten daarvan.

Wat heeft Solvay ertoe aangezet om in duurzaamheid te investeren?

Voor Solvay was het geen abrupte verandering. Duurzaamheid is voor ons een geleidelijke ontwikkeling. De geschiedenis van de industrie, en met name van Solvay, wordt gekenmerkt door een geleidelijk besef dat de strategie en het operationeel beheer moeten aansluiten op de interesses van een groeiend aantal stakeholders.

Duurzame ontwikkeling ging in de eerste plaats over het creëren van waarde voor de stakeholders. Deze waarde is niet enkel financieel, maar ook een indicatie van de maatschappelijke en ecologische impact die een bedrijf kan hebben op de volledige waardeketen.

Welk ondernemer inspireert u?

Ernest Solvay. In zijn tijd was het milieu nog geen belangrijk thema, maar als hij vandaag de dag bij ons was geweest, dan ben ik zeker dat hij duurzaamheid zou integreren. Het beschermen van het nalatenschap van Ernest Solvay gaat verder dan het behouden van wat hij 150 jaar geleden opstartte. We vragen ons voortdurend af hoe hij dingen vandaag de dag zou aanpakken. Deze overweging neem ik mee bij elke beslissing die ik neem op de werkvloer.

Op welke duurzame prestatie bent u het meest trots?

We hebben een systeem geïmplementeerd dat SPM (Sustainable Portfolio Management) heet. Dit is een rigoureuze methode waarmee we elk product in elke markt in een categorie indelen. Een product kan vallen onder de categorie ‘problemen’ of ‘oplossingen’.

Solvay produceert bijvoorbeeld natriumcarbonaat, dit is een product dat in glas zit. Dit glas kan driedubbele beglazing worden, maar ook een alcoholfles die niet gerecycleerd kan worden. De maatschappelijke en ecologische impact van beide eindproducten is dus totaal verschillend.

We onderwerpen al onze producten aan een analyse waarna we het product positioneren in de markt in relatie tot duurzame ontwikkeling. Het is een zeer complexe methode waarbij we de volledige impact van een product analyseren. Op deze manier kunnen we bepalen of een product de moeite van het ontwikkelen waard is. Dit is een erg effectieve werkwijze.

Wat zijn volgens u de voordelen van duurzaam ondernemen?

30 jaar geleden werd er van een bedrijf verwacht dat het winst maakte. Sociale en ecologische overwegingen speelden geen rol. Tegenwoordig vraagt men van een bedrijf dat het niet alleen in financieel opzicht winst maakt, maar ook een positieve impact maakt. Of in elk geval dat het bedrijf probeert om de negatieve impact te verminderen.

In de toekomst zal een bedrijf winst maken omdat het een positieve impact heeft. Duurzaamheid is noodzakelijk voor bedrijven die willen blijven groeien.

Hoe belangrijk vindt u de samenwerking met partners, leveranciers, investeerders en cliënten op de weg naar duurzaamheid?

Dit is absoluut onmisbaar. Geen enkel bedrijf heeft de financiële, technologische en wetenschappelijke middelen om deze uitdaging alleen aan te gaan. Het is daarom essentieel dat verschillende spelers samenwerken.

Daarnaast is er een nieuw model ontstaan: we zijn ons ervan bewust dat wanneer er binnen de keten wel of niet waarde toegevoegd wordt, dit de hele keten in gevaar kan brengen. Daarom moet er al in de conceptfase worden nagedacht over de end-of-life-fase van een product. Wanneer het product het einde van de keten bereikt, moet het herbruikbaar zijn. Duurzaamheid is daarom van toepassing op de volledige keten.

Welke tip geeft u aan bedrijven/ondernemers die het pad naar duurzaamheid willen inslaan?

In de eerste plaats zou ik willen zeggen dat de aanpak altijd hetzelfde is, ongeacht de grootte van een organisatie. Het komt altijd neer op het begrijpen van de verwachtingen van de verschillende stakeholders; inzien waar u positieve en negatieve impact maakt en begrijpen waar u waarde toevoegt en waar niet. Gebruik daarna de bestaande benchmarks om dit alles te meten en maak een analyse waarbij u identificeert wat er echt toe doet. Hierna kan u een actieplan ontwikkelen.

In de tweede plaats zou ik willen benadrukken dat het belangrijk is om nooit de menselijkheid uit het oog te verliezen. Niet alles is in geld uit te drukken en te meten. Zet een stap terug en stel uzelf de vraag: ‘doe ik het juiste?’

Welk boek zou u aanraden aan mensen die meer willen weten over duurzaamheid/duurzaam ondernemen?

Geen enkel boek, want duurzaamheid is voortdurend in ontwikkeling. Zodra een boek uitkomt is het alweer bijna verouderd. Het sleutelwoord van het moment is ‘integratie’. Duurzaamheid is niet iets dat u achteraf toepast, het is iets waar u vanaf het begin al rekening mee moet houden. Te veel boeken beschouwen duurzame ontwikkeling als iets dat op zichzelf staat, terwijl het juist geïntegreerd moet worden in een organisatie.

Véronique Smet
Véronique Smet
Head of Marketing & Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.