7 min

Sustainability debat: Geloven in de kracht van mensen

Tekort aan grondstoffen, armoede, klimaatopwarming… Is onze planeet nog te redden? ABN AMRO gelooft heel sterk van wel. Maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, op een manier die bij hem of haar past. Voor ons als bank betekent dat: duurzame ondernemingen ondersteunen, beleggers duurzame oplossingen aanbieden en inzichten over de toekomst delen met onze cliënten. Dat laatste doen we onder meer tijdens onze Sustainability Soirées. Avonden waarop een gastspreker ons zijn of haar (toekomst)visie op duurzaamheid uit de doeken doet.

Samengevat

  • Neemt de wereldwijde consumptie met 50% af binnen dit en tien jaar?
  • Moeten banken zich mengen in politieke debatten?
  • Welke sector verdwijnt binnen 10 jaar?
  • Ga je in tegen ontkenners van klimaatverandering?
  • Kan Artificial Intelligence de planeet helpen?
Sustainability debat: Geloven in de kracht van mensen
Sustainability debat: Geloven in de kracht van mensen

Keynote speaker Peter Hinssen

Op 20 juni vond onze derde Sustainability Soirée plaats in Hôtel de la Poste in Brussel. Keynote speaker was Peter Hinssen: oprichter van innovatiebedrijf nexxworks, meervoudig ondernemer, adviseur, keynote speaker en auteur van onder andere het boek ‘The day after tomorrow’. Het artikel over zijn presentatie verscheen eerder op Today.

Interactief debat

Na de inspirerende uiteenzetting van Peter volgt een interactief debat. Ann De Bie, bekend als journaliste van de VRT en gespecialiseerd in milieu, klimaat en duurzaamheid, modereert het geanimeerde gesprek tussen Peter Hinssen, Solange Rouschop – CEO ABN AMRO Private Banking België, en Joachim Aelvoet – Country Director Products & Solutions ABN AMRO Private Banking België. Drie realistische optimisten, zo blijkt. Het komt nog goed maar dat gaat niet vanzelf.Ook het publiek krijgt tijdens het debat vragen voorgeschoteld waarop vervolgens de drie sprekers hun visie geven. De eerste vraag luidt als volgt:

‘Denkt u dat de wereldwijde consumptie met 50% afneemt binnen dit en tien jaar?’

Misschien geen echte verrassing: bijna niemand van de aanwezigen gelooft dat dit het geval zal zijn.

Het wordt erger voor het beter wordt

Peter Hinssen is van mening dat het eerst nog erger wordt voor er verbetering komt. ‘In België - eigenlijk in heel het Westen - zijn we zo gewend aan onze manier van consumeren dat we niet beseffen hoe bevoorrecht we zijn. En nu maakt ook nog een bijkomend, groot deel van de wereld de overstap naar de middenklasse. Dat brengt met zich mee dat het consumptiegedrag in dit werelddeel wijzigt; bevolkingsgroepen die er eeuwenlang een vegetarische levensstijl op na hielden, beginnen nu vlees te eten. Dat heeft een grote impact op de CO2-uitstoot en dus op de klimaatverandering.’

Gedragswijziging is een grote uitdaging maar zeker mogelijk

Joachim voegt hieraan toe dat de mogelijkheid om alles te kopen en te hebben wat we willen, vandaag een deel van ons geluk bepaalt. ‘Maar laat ons een voorbeeld nemen aan Costa Rica. Daar hebben de inwoners hun gedrag aangepast en leven ze van de grondstoffen die ze zelf produceren. De Costa Ricanen behoren tot de gelukkigste volken van allemaal. Gedragswijziging is absoluut een grote uitdaging, dat gaat niet van vandaag op morgen, maar het is wel mogelijk.’


Debat met Peter Hinssen ABN AMRO Private Banking

‘Moeten banken zich mengen in politieke debatten?’

Heeft een bank als ABN AMRO een bijkomende missie? Moet zij zich met andere thema’s inlaten dan louter financiële, bijvoorbeeld als het gaat over duurzaamheid en klimaatsveranderingen?Een interessante vraag waarop twee derde van de aanwezigen positief antwoordt.

Duurzaamheidskwestie overstijgt de politiek

Solange is blij met die uitkomst. ‘Duurzaamheid is een problematiek die de politiek overstijgt. Als we bijvoorbeeld de energietransitie willen versnellen, dan zijn er veel meer middelen nodig dan de overheid kan opbrengen, die is nu eenmaal beperkt en belastingverhoging is geen oplossing. Kapitaalmarkten hebben wel middelen. Banken kunnen hierin faciliteren, actief deelnemen aan het debat en daarvoor een deel van de verantwoordelijkheid opnemen.’

Als de publieke opinie wijzigt, volgt de politiek

Joachim ziet twee taken weggelegd voor de bank. ‘Enerzijds kunnen we politici helpen om een langetermijnvisie te ontwikkelen en de juiste keuzes te maken. Anderzijds beschikken we over heel veel maatschappelijk relevante informatie die we met de bevolking kunnen delen. We moeten de kiezers informeren want als de publieke opinie verandert, volgt de politiek.’De vraag is: hoe kan je mensen overtuigen? Is dat met feiten, met gevoel of met financiële argumenten?

Het gaat erom wat mensen motiveert

Volgens Solange is dat een combinatie van alle factoren samen. ‘We werken al een jaar of zes met een duurzaamheidsfilter voor de investeringen van de bank. In het begin was een aantal senior collega’s eerder sceptisch. Dan moet je je afvragen hoe dat komt. Beschikken ze wel over de juiste informatie? Door hen in contact te brengen met specialisten in die materie ontwikkelden zij een andere visie. Om mensen te overtuigen, moet je dus weten wat hen triggert, wat hen motiveert. En als je dat weet, moet je daarop inspelen.’

'Welke sector verdwijnt binnen 10 jaar?'

Het publiek kan vrij antwoorden en er verschijnen meer dan 50 antwoorden op het scherm. Enkele voorbeelden: oliemaatschappij, administratie, boekhouding, telecom, landbouw, fysieke winkels, luchtvaart, auto’s, banken, advocatuur …

10% van de jobs verdwijnt, 100% verandert

Het kwam in zijn keynote al aan bod, Peter is ervan overtuigd dat 10% van de banen verdwijnt en dat geen enkele gespaard blijft van inhoudelijke verandering. ‘De vraag is: zijn we bekwaam om met deze veranderingen om te gaan? Kunnen we ons aanpassen? Sommige sectoren staan voor ingrijpende wijzigingen. Verdwijnen ze daarom? Of komen ze net sterker terug?

Businessmodellen veranderen, ook dat van de bank

‘Uiteraard hebben we geen glazen bol en kunnen we daar niet met zekerheid op antwoorden’, stelt Joachim. ‘Wat we wel zeker weten, is dat er veel beweegt in om het even welke sector. We zien businessmodellen veranderen, en voor banken is dit niet anders. We moeten ons voorbereiden op een nieuwe manier van werken, ons afvragen hoe we onze cliënten kunnen bedienen, welke producten zij van ons nodig hebben. Zijn er in de toekomst überhaupt nog producten nodig of gaat het enkel over dienstverlening? Daar moeten we over nadenken en ons op voorbereiden.’

Stel jezelf constant in vraag

Kijken we bijvoorbeeld naar de muziekindustrie. Met de komst van iTunes dacht iedereen dat het over en uit was met deze branche. En inderdaad, de cd-verkoop daalde totdat er bijna niets meer van overbleef. Maar anno 2019 zijn de inkomsten terug op het niveau van vóór iTunes. Conclusie: blijf jezelf constant in vraag stellen en pas je aan.

Onderwijs is topprioriteit

Een tweede vraag die we ons hierbij moeten stellen is: zijn we al dan niet bekwaam om met die verandering om te gaan? Bedrijven aligneren zich aan de veranderingen maar het onderwijs volgt niet snel genoeg, om niet te zeggen dat het eindeloos achterloopt. Het geleerde sluit niet aan bij de noden van het bedrijfsleven. Omscholing, en onderwijs in het algemeen, moet een topprioriteit zijn voor de politiek. Maar helaas is dat in België niet zo.’

Peter Hinssen ABN AMRO Private Banking2

'Ga je in tegen ontkenners van klimaatverandering?'

Het merendeel van de aanwezigen probeert om mensen die niet geloven in de klimaatverandering te overtuigen van hun ongelijk.

Over oorzaken en effecten

Solange komt dagelijks mensen tegen die de klimaatverandering ontkennen. ‘Maar’, zegt ze, ‘als je even afstapt van de oorzaken van de klimaatverandering en vraagt of ze de effecten ervan zien, dan antwoorden ze wel bevestigend. En al hebben we nog een lange weg te gaan, we gaan langzaam maar zeker vooruit als iedereen de effecten erkent.’

Communicatie en informatie

Joachim is ook voor communicatie en informatie. ‘Je moet mensen echt zoveel mogelijk uitleggen wat er aan de hand is met onze maatschappij, met onze wereld en wat daarvan de impact is. Maar je moet ook de opportuniteiten durven bespreken. Bijvoorbeeld dat je rendement kunt halen uit duurzame investeringen.’

Data – data - data

Voor Peter zijn de oplossingen te vinden in de wetenschap, in onderzoek en in data. ‘Beslissingen moeten gemaakt worden aan de hand van feiten, gebaseerd op harde data. Luxemburg is een mooi voorbeeld van een land dat zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt. Luxemburg was een pionier in de industriële revolutie, een grootmacht in de staalindustrie. Toen het daar minder ging, schakelde het groothertogdom over naar de banksector en alweer werd ze toonaangevend. Vandaag zet het alles in op dataverzameling om op basis daarvan betere politieke beslissingen te kunnen nemen. Hoe beter we wetenschap, technologie en data begrijpen, hoe gemakkelijker dat wordt.’

'Kan Artificial Intelligence de planeet helpen?'

Veel mensen zijn bang voor Kunstmatige Intelligentie. Wat maakt AI voor sommigen angstaanjagend?

Omarm technologie en zie het duurzame potentieel

Peter licht toe: ‘Artificial Intelligence komt er op neer dat je systemen toelaat om taken uit te voeren, die mensen niet (meer) kunnen doen. En dat is voor velen beangstigend. Maar nog niet zo lang geleden was een auto met automatische versnelling niet evident in België. Vandaag maken we gebruik van cruise control en drukken we op een knop zodat de auto zelf parkeert. En dat vinden we heel normaal. We moeten de technologie omarmen en ons bewust zijn van het enorme potentieel dat het ons te bieden heeft. Op het gebied van gezondheidszorg, voeding, landbouw en noem maar op. Technologie kan een enorme bijdrage leveren aan onze levenskwaliteit, op een duurzame manier.’

Een laatste positieve boodschap van Solange

‘We hebben de afgelopen 100 jaar al drastische veranderingen meegemaakt. Maar ik geloof in mensen en in hun kracht. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we ook de komende 100 jaar de uitdagingen het hoofd weten te bieden. We hebben maar één aarde, er is geen alternatief. Dus laten we er samen zorg voor dragen. Laten we onze intelligentie en middelen inzetten om vooruit te gaan.’

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.