5 min

Salamicrash, een zig zag crash of een killing crash

Crashen zijn er in alle maten en formaten. Of het nu gaat over een salamicrash, een zig zag crash of een killing crash; allen hebben ze de vervelende eigenschap dat ze veel mensen, veel geld laten verliezen.
Salamicrash, een zig zag crash of een killing crash
Salamicrash, een zig zag crash of een killing crash

Crashen zijn er in alle maten en formaten. Of het nu gaat over een salamicrash, een zig zag crash of een killing crash; allen hebben ze de vervelende eigenschap dat ze veel mensen, veel geld laten verliezen.

Ontstaan.

Een beurscrash kan per definitie pas ontstaan, nadat de koersen gedurende een hele periode fors zijn gestegen.
Beurskoersen stijgen, omdat de ondernemingen er in slagen hoger dan verwachte resultaten te boeken. De bedrijven zien zich in dergelijke periodes, dikwijls genoodzaakt om bijkomende investeringen te doen; kwestie om de vraag bij te kunnen benen. De consument leeft veelal in een roes. Van werkloosheid is niet of nauwelijks sprake en het geld blijft rollen. Stilaan rijpt de idee dat men dit keer het ei van Columbus heeft ontdekt en dat de economie zich in een fase van permanent hoge groei zal bevinden.

Eén en ander vertaalt zich in de beurskoersen; een beperkt aantal beleggers heeft deze gang van zaken in de gaten en heeft reeds volop aandelen gekocht. Naarmate de periode van hoogconjunctuur én ongebreideld optimisme voortduurt, lokt de beurs steeds meer gegadigden. Dikwijls is het zo, dat het grote publiek de weg naar de beurstempels vindt, op het ogenblik dat de hausse op haar laatste benen loopt en dat de “first movers” (=diegenen die als eersten gekocht hebben) hun aandelen van de hand doen.

Vervolgens beginnen de eerste barsten op te duiken in het verhaal: een bepaalde sector slaagt er niet meer in om de hooggespannen verwachtingen in te lossen, met als gevolg dat de beleggers zich realiseren dat dit soort aandelen wel zeer duur verhandeld wordt. Een eerste mini-crash is het gevolg. Uiteindelijk worden ook andere sectoren op de beurs besmet en finaal duikt alles naar beneden.

Soorten.

Niet elke crash is dezelfde. In de dertiger jaren van de vorige eeuw, had men te maken met een zig zag crash. Op 24 oktober 1929 doken de koersen op Wall Street spectaculair. Enkel de steunaankopen door een aantal grote financiële partijen konden het tij keren. Het was echter slechts uitstel van executie. De maandag en dinsdag daaropvolgend, verloor de Dow Jones Index ongeveer 35 procent van zijn waarde. Vervolgens ging het weer omhoog om vier jaar later, na een periode van vele hausses en baisses, uiteindelijk een absoluut dieptepunt te bereiken van amper 41 punten. Ten opzichte van de topniveaus was er ondertussen 90 procent aan marktkapitalisatie in rook opgegaan.

In de periode 2000-2002 beleefden we een crash van een gans ander type. In tegenstelling tot 1929, waar de index in een zig zag patroon naar beneden ging, verloren de belangrijkste graadmeters als het ware geruisloos dag na dag terrein. Wie de financiële markten niet van dichtbij volgde, had niet eens in de gaten wat er gaande was. Men spreekt in het jargon dan ook over een salami crash, omdat er dagelijks een schijfje van de aandelenkoersen wordt weggesneden.

Anno 2008 en 2009 hadden we dan weer te maken met een killing crash. De heftige neerwaartse koersval blijft in dergelijk geval niet beperkt tot aandelen alleen. Ook andere activa klassen zoals de olieprijs, de prijzen voor vrachtvervoer van droge bulk, de vastgoedmarkt, de deviezenmarkten delen in de (neerwaartse) klappen.

Hoe overleven?

Paniek is uiteraard nooit een goede raadgever. Op het ogenblik dat de koersen naar beneden tuimelen, is verkopen zowat het slechtste wat een belegger kan doen. Uiteraard wordt het lastig, wanneer men de gelden absoluut nodig heeft. Bij een killing crash, haalt het echter weinig uit of u uw centen nu in aandelen, goud, of olietrackers heeft gestopt. Vermits alles naar beneden gaat, zal u, ongeacht welk actief u ook verkoopt, verlies moeten nemen. Vandaar dat u als vuistregel mag aannemen om het equivalent van zes maandweddes op een spaarboekje of op korte termijn rekeningen te stallen. In geval van nood heeft u op die manier een buffer, waarop u kan terugvallen. Tot slot nog dit. De maanden september en oktober worden dikwijls geplaagd door sterke neerwaartse correcties. Voor 2017 heeft de beurs deze twee lastige maanden in ieder geval reeds overleefd.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.