5 min

Q&A: Coronavirus in drie scenario's

Nu het coronavirus zich buiten China verspreidt, worden de financiële markten hard geraakt. ABN AMRO heeft drie mogelijke scenario's gedefinieerd voor het virus, de economie en de markten.

Samengevat

  • Hoe kijkt ABN AMRO naar de recente ontwikkelingen voor de beleggingsstrategie?
  • Welke scenario’s zijn er?
  • Wat zijn de gevolgen voor de financiële markten voor elk scenario?
  • Welke scenario’s heeft u onderscheiden?
  • Wat zou u onze cliënten adviseren?
Q&A: Coronavirus in drie scenario's
Q&A: Coronavirus in drie scenario's

De afgelopen week was een van de ergste weken in de geschiedenis van de financiële markten. Wat is er gebeurd?

Vorige week zagen we de aandelenmarkten kelderen en de obligatierendementen dalen. De markten corrigeerden scherp met een daling van meer dan 10% in slechts één week. Het coronavirus is de belangrijkste reden. Aanvankelijk dachten beleggers dat de uitbraak in China binnen de perken zou blijven, maar dit is te optimistisch gebleken. De ontdekking van nieuwe gevallen in andere landen heeft geleid tot een vlucht naar de veiligheid, omdat beleggers niet zeker weten hoever en hoe snel het virus zich verspreidt en wat dus de negatieve gevolgen zijn voor de economie.

Hoe kijkt ABN AMRO naar de recente ontwikkelingen voor de beleggingsstrategie?

Het is duidelijk moeilijk te voorspellen hoe het virus zich zal ontwikkelen en hoe het de wereldeconomie zal beïnvloeden. Het is niet moeilijk om met allerlei rampzalige scenario's te komen. Het belangrijkste voor nu is volgens ons dat we niet in paniek raken. De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de aangewezen persoon om uitspraken te doen over hoe het virus zich gaat ontwikkelen, heeft dit weekend verklaard: "De wereldwijde markten... moeten tot rust komen en proberen de realiteit niet uit het oog te verliezen. We moeten rationeel blijven." Wij onderschrijven deze verklaring. We raden aan om niet te kopen of verkopen zolang de markten zo onstabiel zijn. We werken vanaf nu met verschillende scenario's. Deze scenario's zijn gebaseerd op de omvang van de verspreiding van het virus en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de economie. Scenario's zijn nuttig om de feiten te vergelijken, na te gaan in welk scenario we ons bevinden en dit vervolgens te vertalen in de beleggingsportefeuille.

Welke scenario’s heeft u onderscheiden?

We hebben drie scenario's gedefinieerd, met een uiteenlopende impact op de economie.

  1. Het eerste scenario bestempelen we als een tijdelijke schok. In dit scenario is het virus aan het eind van het eerste kwartaal 'onder controle'. Dit betekent dat het aantal gevallen in China zal blijven dalen en dat er een beperkte verspreiding zal zijn naar nieuwe grote landen en regio's. In dit scenario zal de economische groei in het eerste kwartaal sterk dalen, maar in het tweede kwartaal weer aantrekken. De opleving zal het sterkst zijn in China, terwijl andere economieën een bescheiden verbetering zullen laten zien. Voor de rest van het jaar verwachten we dat de Chinese groei weer zal terugzakken tot het niveau van vóór het virus en dat de wereldeconomie op een gematigd niveau zal groeien.
  2. Het tweede scenario is een langdurige schok. We verwachten nog steeds dat het aantal gevallen in China zal dalen en dat de activiteit weer normaal zal worden. De verspreiding buiten China is echter aanzienlijk en zal leiden tot inperkingsmaatregelen in deze regio's, met een direct negatief effect op de economie. Het vertrouwen zal worden geschaad en de winst van de bedrijven zal er meer onder lijden. In dit scenario zal de Chinese economie in het tweede kwartaal weer opleven, maar in andere economieën zal de groei blijven vertragen totdat de inperkingsmaatregelen het effect beginnen te sorteren. Centrale banken zullen het monetaire beleid versoepelen en er zal enige fiscale stimulering zijn.
  3. Het derde scenario is een ernstige schok die een wereldwijde recessie teweegbrengt. In dit scenario is er sprake van een grote verspreiding van het virus over verschillende economische regio's, wat leidt tot de afsluiting van een groot aantal belangrijke economische centra en wereldwijde reisbeperkingen. De vertrouwenscijfers, zowel bij bedrijven als bij consumenten, worden geraakt en een wereldwijde recessie valt niet meer te vermijden. De Chinese economie zal zich veel bescheidener herstellen. De centrale banken zullen hun monetaire beleid versoepelen en de regeringen zullen hierop reageren met fiscale stimuleringsmaatregelen. Vanwege de ernst van de directe schade en de tijd tussen deze maatregelen en het effect op de reële economie, kan deze economische neergang de rest van het jaar duren. In dit scenario verwachten we tot het einde van het jaar geen tekenen van verbetering.

Wat zijn de gevolgen voor de financiële markten voor elk scenario?

Onder deze omstandigheden is het scenario van een tijdelijke schok duidelijk het meest optimistische scenario. In dit scenario verwachten we dat de aandelenmarkten weer zullen opleven zodra beleggers zich realiseren dat dit een tijdelijk probleem is. De markten zijn vooruitziend en de impact van een tijdelijke schok is op langere termijn beperkt. Beleggers zullen zich weer gedragen zoals we hebben gezien in 2019, toen de markten stegen onder invloed van de lagere rente, omdat we nog altijd een goed klimaat voor bedrijven hebben en er geen alternatief is voor aandelen. Dit scenario zal goed zijn voor aandelenmarkten en grondstoffen. De obligatiemarkten, die zijn teruggekeerd naar een absoluut laag rendement, met name in veilige staatsobligaties, zullen het moeilijk krijgen als beleggers weer overschakelen op risicovollere activa.

Als de schok langer duurt, zoals in ons tweede scenario, zal de onzekerheid ook langer blijven bestaan. In dit scenario verwachten we dat de markten zich zullen stabiliseren of misschien iets zullen stijgen, omdat beleggers meer vertrouwd zullen raken met het virus en de mogelijke effecten. Acties van centrale banken en overheden moeten goed in de gaten worden gehouden, want hun beleidsreactie kan het verschil maken. In dit scenario zien we ook kansen voor risicovollere activa om het goed te doen, maar dan bescheidener, veel selectiever en met veel meer volatiliteit.

Tot slot is het scenario van een ernstige schok helemaal niet positief voor de financiële markten. Nu zijn er meer regio’s afgesloten en worden de vertrouwenscijfers geraakt. Beleggers zullen zich zorgen blijven maken en daarbij blijven zoeken naar veiligheid. In dit scenario zullen de aandelenmarkten de neerwaartse trend vervolgen, wat betekent dat er een verdere daling van ten minste nog eens 10% kan optreden. Veilige staatsobligaties, zelfs met in veel gevallen negatieve rente, zullen het goed doen.

Welk scenario is volgens u het meest waarschijnlijk?

Zoals gezegd is het moeilijk om een uitspraak te doen over hoe het virus zich zal ontwikkelen. Kijkend naar de huidige feiten leunen we echter meer naar de eerste twee scenario's en minder naar het laatste scenario. We zullen de verspreiding van het virus in de verschillende regio's en de genomen inperkingsmaatregelen nauwlettend in de gaten blijven houden. Daarnaast zullen we goed kijken naar de reactie van de overheden en de centrale banken. De obligatiemarkten verwachten sinds vorige week aanzienlijk meer actie van de centrale banken, met name van de Amerikaanse Federal Reserve.

Wat zou u onze cliënten adviseren?

Ons belangrijkste advies aan cliënten is in de eerste plaats om kalm te blijven. Wanneer de markten zo volatiel zijn, is het beter om te wachten op meer duidelijkheid en stabilisatie. Daarom raden wij aan om op dit moment geen veranderingen aan te brengen in de portefeuille. Als we met het eerste scenario eindigen, dan kan dit een goede koopmogelijkheid blijken te zijn. In het verleden hebben we gezien dat deze correcties snel kunnen draaien, maar het is nog te vroeg om dat te zeggen. Overigens kan het net zo goed zijn dat we in scenario twee zitten, waarin we voorzichtiger moeten zijn met onze beleggingen.

Richard de Groot
Chair ABN AMRO Global Investment Committe
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.