4 min

Outlook 2021: Onze experts beantwoorden uw vragen

Tijdens onze Outlook Tour 2021 blikten Erik Joly, Chief Investment Officer en Dirk Denies, Senior Wealth Planner terug op dit bewogen (beurs)jaar en keken ze vooruit naar 2021. In dit artikel vindt u de antwoorden op de resterende vragen van onze kijkers.

Samengevat

  • Outlook 2021
  • Economische Perspectieven 2021
  • Vraag-en antwoordsessie
Outlook 2021: Onze experts beantwoorden uw vragen
Outlook 2021: Onze experts beantwoorden uw vragen

Hebt u de live uitzending gemist of wenst u de sessie te herbekijken? Dat kan via deze link.

Hebben investeringen in Chinese bedrijven zin op relatief korte termijn?

Erik Joly: “Ja, maar als bank gaan we niet rechtstreeks op de Chinese markt kopen. Als we Chinese aandelen willen kopen dan doen we dit onder vorm van ADR’s die genoteerd zijn op New York. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat er een mogelijk gevaar schuilt in de potentiële overweging van de Amerikaanse overheid om die Chinese bedrijven de toegang te ontzeggen op de Amerikaans kapitaalmarkt. Hierdoor moeten we voorzichtig zijn, maar misschien is het beter om die markt te spelen via een tracker of een gespecialiseerd aandelenfonds. Deze strategie wordt momenteel bij ABN AMRO Private Banking naar voren geschoven.”

Kunnen de FAANG aandelen nog verder stijgen ?

Erik Joly: “Op korte termijn zijn de mogelijkheden wellicht beperkt omdat die waarden momenteel allemaal aan de prijs zijn. Maar ABN AMRO gaat niet zo ver om die waarden massaal te verkopen omdat we ervan overtuigd zijn dat de toekomst niet meer zoals vroeger zal zijn. Met andere woorden, de thuisblijf-economie zal blijven bestaan. Deze aandelen hebben dus zeker een toekomst. Ze hebben dus zeker hun plaats binnen het verhaal.”

Wat als er een harde Brexit komt?

Erik Joly: “Als het een harde Brexit wordt dan zullen er een aantal overgangsmaatregelen moeten genomen worden. Dit om een minimum aan dienstverlening aan goederen, transport te kunnen garanderen. Het zal niet evident maar de wereld zal niet stoppen met draaien, ook niet met een harde Brexit. Het zal moeite en tijd kosten maar we zullen dan tijdelijke maatregelen nemen tot dat de zaken meer uitgeklaard zijn.”

Wat zijn de top 10 ‘value’ aandelen die ABN AMRO voorstelt?

Erik Joly: “Voor specifieke, tijdsgebonden vragen neemt u best rechtstreeks contact op met uw adviseur of beheerder.”

Zijn de industrie en farma al door de beurs verrekend?

Erik Joly: “We denken dat daar nog wel mogelijkheden zijn. De farma-sector heeft het de voorbije jaren niet goed gedaan waardoor ze nu op korte termijn zijn gestegen. Voor wat de industrie betreft, zijn ze zwaar terug gevallen maar zijn ze ondertussen ook terug gestegen. Beide sectoren hebben mogelijkheden om nog te stijgen. Vandaar dat we deze overwegen.”

Is de dure prijs voor de IPO’s in Amerika een teken aan de wand voor de dure beurs?

Erik Joly: “Traditioneel is het zo dat op het moment dat er veel IPO’s naar de beurs komen deze soms onvoldoende gefinancierd zijn. Dit kan een teken zijn dat de hoogste piek bijna ten einde is. Anderzijds is het zo dat de meeste die nu naar de beurs komen goed gefinancierd zijn. Daarnaast legt de aanhoudende lage rente een vloer onder de aandelenmarkt. Wij blijven aandelenposities overwegen in 2021.”

Wordt Bitcoin het nieuwe goud?

Erik Joly: “Er is een fundamenteel verschil tussen goud en Bitcoin. Goud is nog altijd een tastbaar iets, Bitcoin is niet tastbaar. Iedereen kan een cryptocurrency lanceren, er zijn er al honderden op de markt. Het volstaat dus om voldoende mensen te vinden om in een nieuwe cryptocurrency te beleggen. Maar wat is de waarde hiervan is? Dat staat compleet los van het economisch systeem, los van de centrale banken.”

De centrale banken hebben massaal liquiditeiten geïnjecteerd in de markten. Worden deze liquiditeiten ooit terug uit de markt gehaald?

Erik Joly: “Voorlopig hebben de centrale banken niet de bedoeling om de obligaties die ze gekocht hebben opnieuw te gaan verkopen. Ze hebben al aangegeven dat tot 2023 alle bestaande obligaties zullen weder belegd worden in nieuwe obligaties. Op korte termijn zal er dus niks veranderen voor het beleid.”

Airbnb is naar de beurs getrokken aan 68 USD. Wat denken jullie dat de koers momenteel is?
Erik Joly: “Wij volgen Airbnb niet op in ons universum.”

Mogen ouders nog handgiften doen aan de kinderen?

Dirk Denies: “Ja. Handgiften en bankgiften kunnen nog steeds gebeuren zonder dat er notariële tussenkomst vereist is.”

Hoe wordt de registratie van een roerende schenking in het buitenland gecontroleerd?

Dirk Denies: “De fiscus beschikt over diverse controlemogelijkheden (bv. controle bankverrichtingen n.a.v. een controle van een successieaangifte). Bovendien zijn Nederlandse notarissen verplicht om informatie m.b.t. schenkingsakten, waarbij in België wonende schenkers zijn opgetreden, aan de Belgische overheid over te maken. Op basis daarvan kunnen ook controles worden gestart.”

Is er nog fiscaal voordeel voor erfgenamen bij schenking aan een goed doel?

Dirk Denies: “De aangekondigde fiscale maatregelen op Vlaams niveau (afschaffing duolegaat; afschaffing schenk- en erfbelasting bij begunstiging van een goed doel; …) zullen in werking treden op 1 juli 2021 en zullen gelden voor schenkingen/overlijdens vanaf die datum. Tot 1 juli 2021 blijft de huidige wetgeving van kracht.”

Wat met schenkingen voor een Spaanse notaris. Zijn deze ook verplicht te registreren?
Dirk Denies: “Elke roerende schenking, verleden voor buitenlandse notaris, moet in België verplicht geregistreerd worden. Opgelet: dit gaat niet om schenkingen van (buitenlandse) onroerende goederen. Als de schenker een Belgisch rijksinwoner is en de begiftigde een Spaans rijksinwoner dan bestaat er geen dubbelbelastingverdrag tussen België en Spanje dat de ‘dubbele schenkingsrechten’ (1x in België en 1x in Spanje) belet.”

We kregen ook heel wat vragen rond de effectentaks. We komen hier graag uitgebreid op terug eens het wetsontwerp publiek beschikbaar is. We volgen de verdere beslissingen over de nieuwe effectentaks op de voet. Zodra er meer informatie beschikbaar is wordt u hierover geïnformeerd.

Hebt u een bijkomende vraag of werd uw vraag niet beantwoord? Neem dan zeker contact op met uw Private Banker of vertrouwde contactpersoon.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.