6 min

Onrust op Chinese aandelenmarkten

De Chinese aandelenmarkten hebben recent onder druk gestaan. In twee dagen tijd daalden de CSI 300 Index en de Hang Seng Index met respectievelijk bijna 7% en 8%. De Chinese technologiesector kreeg opnieuw zware klappen te verwerken en daalde met 10%. Sinds de top in februari heeft de sector een correctie van 40% ondergaan. Aandelen van Chinese technologiegiganten leden forse verliezen: Alibaba daalde in twee dagen tijd met meer dan 10%; Tencent leverde meer dan 15% in.

Samengevat

  • De Chinese technologiesector krijgt zware klappen
  • Sinds februari al een correctie van zeker 40%
  • Oorzaak lijkt grote ingrepen Chinese overheid
  • De beleggingsstrategie van ABN AMRO blijft ongewijzigd
Onrust op Chinese aandelenmarkten
Onrust op Chinese aandelenmarkten

De belangrijkste verklaring voor deze aanzienlijke toename van de volatiliteit (beweeglijkheid) is een nieuwe golf aan reguleringsmaatregelen in de Chinese technologiesector. Hierbij volgt de Chinese overheid recent vooral een harde lijn ten aanzien van de technologie-gerelateerde sector voor privéonderwijs. Chinese bedrijven die actief zijn op het gebied van privéonderwijs bieden onder meer diensten voor online leren aan. Afgelopen weekend kondigde de Chinese overheid hervormingen aan die het uiteindelijk lastig zullen maken voor dergelijke bedrijven om winst te maken. Aandelen van dienstverleners op het vlak van privéonderwijs, zoals Tal Education Group, gingen onderuit: binnen enkele handelssessies liepen de koersverliezen op tot meer dan 75%. Sommige van deze aandelen staan inmiddels 95% lager dan de top van februari 2021.

Chinese regelgevingstrend: einde niet in zicht
Dat China de regelgeving in de technologiesector aanscherpt, is niet nieuw. In oktober 2020 zou Ant Group – een zusterbedrijf van de Chinese Alibaba Group – meer dan USD 30 miljard ophalen via een beursnotering, waarmee het bedrijf gewaardeerd zou worden op meer dan USD 300 miljard. Aan de vooravond van de beursgang heeft de Chinese overheid hier een stokje voor gestoken. En zoals we in ons marktcommentaar van afgelopen week meldden, grepen de Chinese autoriteiten dit jaar in na de beursgang van de Chinese taxi-app Didi. Slechts enkele dagen nadat Didi een notering kreeg aan de New York Stock Exchange gaven Chinese toezichthouders de opdracht aan appstores om de Didi-app te verwijderen. Volgens de toezichthouders had Didi zich schuldig gemaakt aan het schenden van privacyregels.

De aanscherping van de Chinese regelgeving lijkt in grote lijnen door drie factoren te worden gedreven: ten eerste beschouwen Chinese beleidsmakers ‘big data’ als een onderwerp dat van strategisch belang is. Achter het aanpakken van bepaalde individuele bedrijven gaat een strijd om de controle over data schuil. Internetplatforms beschouwen hun enorme databases als een schat aan informatie waarmee zij concurrentievoordeel kunnen realiseren. Maar de Chinese autoriteiten focussen op de risico’s die kleven aan deze ‘big data’. De Chinese overheid meent met deze data een nationale strategische troef in handen te hebben.

Ten tweede is de politieke beleidsagenda van China erop gericht om van het land een ‘grote moderne socialistische natie’ te maken. De Chinese autoriteiten willen de financiële lasten voor middeninkomens verlichten door de privéonderwijs-sector hard aan te pakken. Op die manier ondersteunen zij ook China’s demografische ambities om het geboortecijfer op te krikken.

Ten derde willen de Chinese autoriteiten hun greep op de financiële aspecten van het binnenlandse bedrijfsleven verstevigen. Begin juli kondigde de Chinese Staatsraad aan dat de regels voor buitenlandse beursnoteringen van Chinese ondernemingen zouden worden herzien. Daarnaast kunnen private aanbieders van elektronische betaalsystemen tegengas van beleidsmakers verwachten zodra ze worden gezien als concurrent van de digitale yuan. Een mogelijk voorbeeld hiervan zagen we in april, toen The Wall Street Journal meldde dat Ant Group zou kunnen worden omgevormd tot een financiële holding die onder toezicht komt van China’s door de staat gecontroleerde centrale bank.

Als deze analyse correct blijkt, kunnen de regelgevingsrisico’s de komende maanden hoog blijven door het langetermijnkarakter van de hierboven genoemde drie factoren.

Onzekerheid rond buitenlandse beursnoteringen van Chinese bedrijven
Wat de buitenlandse beursnoteringen van Chinese bedrijven betreft, heerst er momenteel veel onzekerheid. China’s strengere regulering van het binnenlandse bedrijfsleven omvat ook nieuwe regelgeving met betrekking tot Chinese bedrijven die een beursnotering (willen) hebben in het buitenland. Zo heeft de Chinese overheid recent nieuwe regelgeving geïntroduceerd voor bedrijven die data hebben van meer dan 1 miljoen gebruikers en die een buitenlandse beursnotering nastreven. Deze ondernemingen zouden verplicht worden om voor zo’n beursgang toestemming te vragen aan de Chinese cyberveiligheid-autoriteiten.

Zulke vereisten kunnen worden gezien als China’s reactie op recente maatregelen die de Amerikaanse overheid heeft opgelegd aan buitenlandse bedrijven die aan Amerikaanse beurzen zijn genoteerd. Veel Chinese bedrijven zijn in de VS genoteerd via zogeheten American Depositary Receipts (ADR’s). Eerder dit jaar kondigde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) aan dat zij buitenlandse bedrijven, waaronder Chinese ADR’s, van Amerikaanse beurzen zou verwijderen indien zij niet aan de Amerikaanse standaarden voor ‘auditing’ (bedrijfscontrole van onder meer financiële verslaglegging) voldoen. Bovendien eiste de SEC dat bedrijven moesten bewijzen dat zij niet in handen zijn van of gecontroleerd worden door een buitenlandse overheid. De SEC eiste ook dat bedrijven de namen bekendmaken van bestuursleden die functionarissen van de Chinese Communistische Partij zijn.

Auditing in de VS zou waarschijnlijk betrekking hebben op gegevens die de Chinese autoriteiten beschouwen als gevoelige informatie vanuit het oogpunt van nationale veiligheid. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de Chinese overheid met de eisen van de SEC zal instemmen. Daarom hebben de meeste Chinese bedrijven met ADR’s onlangs een tweede notering verkregen aan de beurs van Hongkong verkregen of gespeeld met de gedachte om dit te doen.

De situatie is hoogst onzeker. In dit stadium kunnen een paar scenario’s worden overwogen:

· In het meest waarschijnlijke scenario leggen Chinese beleidsmakers strengere regels op aan Chinese bedrijven voor wat betreft noteringen aan buitenlandse beurzen. Als gevolg daarvan zouden minder beursgangen kunnen plaatsvinden op beurzen buiten China, met name in de VS. Chinese bedrijven zouden hierdoor gedwongen worden om kapitaal op te halen via binnenlandse in plaats van buitenlandse beursnoteringen.

· Het tweede scenario betreft een situatie waarin Chinese bedrijven steeds meer onder druk worden gezet om hun Amerikaanse beursnoteringen te beëindigen en te kiezen voor het terugkopen van aandelen en beursnoteringen in Hongkong.

Verkoopgolf Chinese aandelen: een koopkans?
Beleggers deden Chinese aandelen recent massaal in de verkoop. Wij zien die verkoopgolf vooralsnog niet als een koopkans. Met een koers/winstverhouding van 14 (op basis van de verwachte winst in 2021) ligt de waardering van de Chinese aandelenmarkt boven het langetermijngemiddelde (11). Hierdoor kan de aandelenmarkt extra gevoelig zijn voor het risico van (verdere) regulering. Verdere aanscherping van de regelgeving lijkt waarschijnlijk in de komende maanden, aangezien Chinese beleidsmakers graag voldoende vooruitgang willen boeken in de aanloop naar het 20e Partijcongres in oktober 2022.

Wat kunnen beleggers doen?
Onze algehele beleggingsstrategie blijft ongewijzigd. In het eerste kwartaal deden we beleggers de suggestie om hun aandelenpositie in opkomende markten terug te brengen van overwogen naar neutraal. Een mogelijke verkrapping van het monetaire beleid door de Fed in de komende kwartalen zou namelijk ongunstig kunnen uitpakken voor opkomende markten. Net als bij onze visie op Chinese aandelen zien wij de huidige aanzienlijke underperformance van aandelen uit opkomende landen niet als een gelegenheid om aandelenposities in deze regio te vergroten. De koers/winstverhouding van de MSCI Emerging Market Index staat op 16 en ligt daarmee boven het langetermijngemiddelde. Wij geven er de voorkeur aan voorlopig neutraal te blijven.

Voor wat betreft de IT-sector: in september 2020 deden wij beleggers de suggestie om wat winst te nemen op technologieaandelen. Dit betekende een verschuiving naar een neutrale positionering, na lange tijd overwogen te zijn geweest in IT. Er waren verschillende redenen voor deze wijziging: een marktbeweging in de richting van cyclische sectoren (sectorrotatie), hoge waarderingsniveaus en overheidsregulering. Wij denken niet dat er met de verkoopgolf in de Chinese technologiesector een koopkans ontstaan is, aangezien de reguleringsrisico’s de komende maanden hoog blijven.

Zoals we opmerkten in ons vorige marktcommentaar, kan de volatiliteit rond Chinese tech-gerelateerde aandelen hoog blijven. Voor de korte termijn blijven we bij dit standpunt. De volatiliteit zou omlaag moeten gaan wanneer de regelgevingsrisico’s afnemen. Beleggers kunnen zich dan weer sterker focussen op de digitaliseringstrend die op lange termijn een ondersteunende factor vormt voor deze bedrijven.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.