2 min

Nieuwe ondernemersscan maakt nettorendement van beleggingen inzichtelijk

De ondernemersscan is een rendementstool die beoogt de transparantie voor ondernemingen en ondernemers rond hun beleggingen in de vennootschap te verhogen. Ondernemers krijgen een beter zicht op de fiscaliteit van hun beleggingen en het nettorendement dat daardoor duidelijk wordt. Zo kunnen ze makkelijker het rendement van verschillende beleggingen vergelijken en betere beleggingsbeslissingen nemen.

Samengevat

  • O&O-scan: verhoogde transparantie voor beleggende ondernemingen
Nieuwe ondernemersscan maakt nettorendement van beleggingen inzichtelijk
Nieuwe ondernemersscan maakt nettorendement van beleggingen inzichtelijk

De ondernemersscan is een tool die de belastingdruk van de vennootschapsportefeuille in kaart brengt. Anders dan bij privépersonen is de belasting die eventueel aan de bron wordt afgehouden quasi nooit de finale eindbelasting. De werkelijke belastingdruk is met andere woorden niet zichtbaar in de gerapporteerde rendementen in het periodieke overzicht, wat een vertekend beeld kan geven. De ondernemersscan verhoogt de transparantie en schept duidelijkheid in de fiscaliteit zodat de ondernemer te weten komt wat zijn rendement na belastingen zal zijn.

Xavier Piqueur, Senior Wealth Planner bij ABN AMRO licht de concrete werking van de ondernemersscan toe met een voorbeeld: “Een ondernemer die kiest voor een dynamische strategie heeft onder meer de keuze tussen beleggen in individuele aandelen of in een meer gespreide portefeuille van aandelen binnen een beleggingsfonds, de zogenaamde DBI-bevek. In het eerste geval behaalt hij bijvoorbeeld 20% rendement, in het tweede geval 17%. Maar een DBI-bevek wordt minder zwaar belast, waardoor het nettorendement ervan toch hoger is dan bij individuele aandelen. De ondernemersscan maakt de ondernemer hiervan bewust zodat hij of zij desgewenst een betere, gefundeerde keuze kan maken.”

Drieledig doel

Het doel van deze verhoogde transparantie is drieledig. Ten eerste streeft de scan naar een eenvoudigere vergelijking van rendementen door die rendementen te ‘objectiveren’ en het nettorendement weer te geven. Ten tweede biedt de ondernemersscan een basis voor gefundeerde beleggingsbeslissingen. De fiscale impact is namelijk afhankelijk van de individuele beleggingsinstrumenten in portefeuille (aandeel, obligatie, beleggingsfonds of andere financiële instrumenten) en niet zozeer van de gekozen beleggingsstrategie. Die fiscaliteit is een belangrijke factor waar een goede beleggingsbeslissing van afhangt. Tot slot maakt de tool de fiscale druk van de beleggingen zichtbaar, onafhankelijk van fiscaliteit die voortkomt uit de eventuele operationele activiteiten van de vennootschap.

Meten is weten

De focus verschuift door de ondernemersscan niet volledig naar fiscaliteit. Het beleggersprofiel, de doelstellingen en het risicoappetijt van de beslissingsnemer binnen de vennootschap blijven primordiaal. Fiscaliteit kan hierbij nooit het uitgangspunt zijn. ABN AMRO geeft bovendien geen fiscaal advies, maar biedt haar klanten via de ondernemersscan wel een extra tool om hen persoonlijk te ondersteunen bij beleggingsbeslissingen. “Wie focust op de laagste fiscaliteit en de beleggingsrisico’s uit het oog verliest, komt vroeg of laat voor onaangename verrassingen te staan”, vertelt Xavier Piqueur.

Hij besluit: “De tool, die uniek is in België, versterkt ons aanbod om ondernemers integraal bij te staan. Want zoals het cliché luidt: meten is weten. Bovendien kunnen we met ons Ondernemer & Onderneming (O&O)-aanbod ondernemers adviseren voor zowel hun persoonlijke portefeuille als die van hun vennootschap zonder dat we hierbij een strikt onderscheid maken tussen private en corporate banking.”

Vraag nu uw persoonlijke afspraak aan

Bent u benieuwd naar de fiscale druk op uw portefeuille? Wilt u zicht krijgen op het échte rendement? Of overweegt u om te starten met beleggen binnen uw vennootschap? Vraag dan nu uw afspraak met één van onze O&O-experts. Zij gaan graag voor u aan de slag.

ABN AMRO Press Office
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.